Linux stereo i w kolorze

Odtwarzacze multimedialne, edytory dźwięku i obrazu, enkodery, programy do odbioru internetowych transmisji radiowych i telewizyjnych - pełny zestaw takich programów znajdziemy w każdej niemal dystrybucji systemu Linux. Co najważniejsze, zwykle są już prawidłowo skonfigurowane, zatem można z nich korzystać praktycznie zaraz po zainstalowaniu systemu.


Odtwarzacze multimedialne, edytory dźwięku i obrazu, enkodery, programy do odbioru internetowych transmisji radiowych i telewizyjnych - pełny zestaw takich programów znajdziemy w każdej niemal dystrybucji systemu Linux. Co najważniejsze, zwykle są już prawidłowo skonfigurowane, zatem można z nich korzystać praktycznie zaraz po zainstalowaniu systemu.

Większość dystrybucji, zwłaszcza działających pod kontrolą najnowszej wersji kernela (serii 2.6.x), potrafi automatycznie wykryć kartę dźwiękową, a następnie załadować wszystkie moduły odpowiadające za jej obsługę. Karta najczęściej wykrywana jest już na etapie instalacji, rzadko trzeba podać dodatkowe informacje - w przypadku modeli mniej znanych producentów typ karty, a jeśli nie obsługuje technologii Plug and Play - dodatkowo numer portów I/O, DMA oraz numer przerwania (znaleźć je można w dokumentacji).

Kłopoty pojawiają się w przypadku starszych wersji kernela (z serii 2.4.x lub 2.2.x), w których brak najnowszych modułów. Problemy sprawiają również karty dźwiękowe zintegrowane z płytą główną, np. AC'97 oparta na chipsecie VIA82xx. Wówczas trzeba skorzystać z tzw. sterowników ALSA, które zastępują sterowniki dostarczane z systemem. W tym celu ze strony projektu ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) pobieramy trzy pliki: sterownik alsa-driver-xxx.tar.bz2 (zamiast xxx odpowiednia wersja), bibliotekę alsa-lib-xxx.tar.bz2 oraz narzędzia konfiguracyjne alsa-utils-xxx.tar.bz2. Wszystkie pliki kopiujemy do katalogu usr/src, a następnie kolejno rozpakowujemy, wydając polecenie:

bunzip2 alsa-utils-xxx

tar -xf alsa-utils-xxx

Linux stereo i w kolorze

kscd - prosty odtwarzacz CD audio do środowiska KDE potrafi automatycznie wykryć płytę w napędzie, tworzyć playlisty, sięgać do internetowych baz danych artystów i utworów. Z jego możliwości skorzystamy jednak dopiero po prawidłowej konfiguracji karty dźwiękowej.

Instalację rozpoczynamy od pliku sterownika. Wchodzimy do katalogu, w którym został rozpakowany, a następnie, jako root, wydajemy polecenie:

./configure -with-cards=via82xx -with-sequencer=yes -with-oss=yes

Oczywiście, zamiast via82xx wstawiamy odpowiednią nazwę. Można ją sprawdzić w pliku z listą dostępnych kart, znajdującym się w katalogu sterownika, bądź na stronie projektu. Następnie kompilujemy i instalujemy sterownik, wydając kolejno polecenia:

make

make install

W analogiczny sposób instalujemy bibliotekę. W katalogu, w którym rozpakowaliśmy ALSA-lib, wydajemy polecenia:

./configure

make

make install

Na koniec za pomocą identycznych poleceń instalujemy narzędzia konfiguracyjne (ALSA-Utils). Następnie aktywujemy moduł odpowiadający za obsługę karty, wpisując w wierszu poleceń:

modprobe snd-via82xx

modprobe snd-pcm-oss

modprobe snd-mixer-oss

modprobe snd-seq-oss

Linux stereo i w kolorze

Pełen możliwości odtwarzacz Xmms możemy dodatkowo rozbudować dzięki systemowi wtyczek, zapewniających obsługę mniej popularnych formatów dźwięku, zmieniających wygląd programu, a nawet dodających różnego rodzaju efekty wizualne.

Teraz musimy wyedytować plik etc/modulec.conf, w którym dopisujemy następujące wiersze:

# ALSA

alias char-major-116 snd

alias snd-card-0 snd-via82xx

# OSS/Free

alias char-major-14 soundcore

alias sound-slot-0 snd-card-0

# card #1

alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss

alias sound-service-0-1 snd-seq-oss

alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss

alias sound-service-0-8 snd-seq-oss

alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss

Po zapisaniu pliku resetujemy komputer, żeby uaktywnić wprowadzone zmiany. Po ponownym uruchomieniu okazuje się najczęściej, że... dźwięku nadal nie ma. ALSA standardowo ustawia bowiem wyciszony dźwięk (poziom mute). W celu zmiany ustawień wchodzimy do katalogu, w którym rozpakowaliśmy narzędzia konfiguracyjne (ALSA-Utils-xxx), i wpisujemy kolejno:

amixer sset Master unmute

amixer sset Master Mono unmute

amixer sset PCM unmute

amixer sset Master 100

amixer sset Master Mono 100

amixer sset PCM 100

Na dalszym etapie zmiany ustawień dźwięku, poziomu głośności, możemy dokonać za pomocą programu alsamixer, znajdującego się w tym samym katalogu, albo jednego z narzędzi systemowych, np. programu kmix, znajdującego się w dystrybucyjnym środowisku KDE.