Linuxowe LO

W Szczytnie powstaje pierwsze na świecie liceum ogólnokształcące, w którym głównym przedmiotem nauczania będzie system operacyjny Linux.

Pierwszego września br. w Szczytnie rozpocznie działalność liceum ogólnokształcące, w którym głównym przedmiotem nauczania będzie system operacyjny Linux. Liceum będzie działać w ramach Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, im. Jędrzeja Śniadeckiego. Jak twierdzą jego twórcy, będzie to pierwsze tego typu przedsięwzięcie na świecie. LO-Linux i stworzony na jego potrzeby autorski program edukacyjny będą innowacją na skalę światową.

Liceum powstało w bliskiej współpracy z firmą 7bulls.com, specjalizującą się we wdrażaniu systemów Linux, która zapewni szkolenie kadry nauczycielskiej oraz pełnić będzie opiekę merytoryczną nad całym projektem. Celem, jaki przyświecał założycielom liceum, jest umożliwienie lepszego startu zawodowego młodzieży, szczególnie pochodzącej z terenów zagrożonych strukturalnym bezrobociem. Uczniowie kończący naukę w liceum wraz ze świadectwem maturalnym otrzymają certyfikat CLA (Certificated Linux Administrator).

Więcej informacji: www.7bulls.com


Zobacz również