Lisek Microsoftu wyszedł z nory

Grupa odpowiedzialna za Microsoft Visual FoxPro dotrzymała terminu i kolejna wersja tego narzędzia, oznaczona numerem 9.0, jest gotowa.

Subskrybenci MSDN (Microsoft Developer Network) mogą już teraz pobrać nową wersję narzędzia, natomiast normalne wersje - pełna i upgrade - będą dostępne w lutym 2005 roku.

W nowym Foksie usprawniono interfejs użytkownika oraz zaimplementowano kilka udogodnień dla deweloperów, jak choćby technologię IntelliSense, czyli interaktywną pomoc przy pisaniu kodu programu.

Pomimo że główną ścieżkę rozwoju narzędzi deweloperskich Microsoftu stanowią teraz platforma .NET, Visual Studio, SQL Server, czy Access, to w dalszym ciągu jest bardzo wielu użytkowników FoxPro. Dlatego też Microsoft zapowiedział kontynuacje wsparcia dla tego produktu do 2010 roku.

Visual FoxPro może być wykorzystany do projektowania serwisów webowych dla platformy .NET, a także może być klientem takich serwisów, napisanych pod .NET. Microsoft nie zdecydował się jednak włączyć VFP do grona narzędzi wykorzystujących CLR (Common Language Runtime) i platformę .NET.

Więcej informacji


Zobacz również