Listopadowy wzrost WOK

Nieznaczny wzrost notowań wskaźnika optymizmu konsumentów związany jest z bieżącą oceną sytuacji w Polsce. Nie równoważy jednak spadku październikowego, a oczekiwania konsumentów co do przyszłej sytuacji są raczej pesymistyczne.

W listopadzie budowany przez Ipsos wskaźnik optymizmu konsumentów (WOK) nieznacznie wzrósł i wynosi obecnie 77,07 pkt. Wzrost dotyczy przede wszystkim ocen bieżącej sytuacji w kraju (+2,5 pkt). Możemy zaobserwować więc niewielką poprawę nastrojów konsumenckich (+0,5 pkt). Zmiana ta jednak nie równoważy spadku ocen klimatu gospodarczego z zeszłego miesiąca.

Poprawa w ocenie sytuacji bieżącej wynika nie tyle ze wzrostu ocen pozytywnych, co z mniejszego odsetka ocen negatywnych. O negatywnym stanie klimatu gospodarczego świadczy również ciągły spadek wskaźnika oczekiwań konsumentów (w listopadzie o prawie 2 pkt, do 82,1 pkt). Coraz więcej osób obawia się bezrobocia, wzrostu cen a także negatywnych zmian w sytuacji gospodarczej kraju.

Statystyczny błąd oszacowań dla grupy badawczej 1000 osób wynosi +/-3,2% na poziomie ufności 0,95.


Zobacz również