Live Channel 1.1

Channel Storm przedstawiła rozwiązanie pozwalające użytkownikom Maków wyposażonych w karty wideo na produkcję i nadawanie swoich własnych programów multimedialnych czy filmów.

Dzięki firmie Channel osoby korzystające w pracy z komputerów Macintosh z zainstalowaną kartą do obróbki wideo mogą teraz w warunkach domowych i przy użyciu programu Live Channel tworzyć swoje własne audycje telewizyjne lub filmy, a następnie prezentować je widzom w czasie rzeczywistym (do tego celu nie jest potrzebny żaden dodatkowy sprzęt techniczny, a przy użyciu zintegrowanego serwera można nadawać zarówno w sieciach lokalnych jaki i Internecie). Do najważniejszych funkcji pakietu Live Channel 1.1 należy opcja Live Presenter, która pozwala użytkownikom na synchronizację komputerowych prezentacji z wyświetlanym w czasie rzeczywistym obrazem, włącznie z możliwością dodawania gotowych slajdów, zdjęć, animacji, tekstu czy też skrótów sieciowych. Struktura programu bazuje na Live Render, technologii służącej do renderowania obrazu wideo w czasie rzeczywistym bez konieczności instalowania dodatkowego sprzetu, a ponadto pozwala na łączenie ze sobą różnych źródeł sygnału oraz efektów dwu i trójwymiarowych w trybie True Color. Wśród dodatkowych funkcji znajdziemy tutaj również możliwość stosowania różnorodnych filtrów takich jak korekcja kolorów, korekcja alpha czy anti-aliasing.

Live Channel 1.1 wymaga do pracy komputera Macintosh z interfejsem FireWire wyposażonego w system Mac OS 9.0.4 bądź wersje późniejszą, QuickTime 4.1.2 (zalecana wersja 5.0), przynajmniej 64MB pamięci RAM, a także dodatkowe urządzenia peryferyjne jak np. kamery USB czy analogowe i cyfrowe mikrofony. Darmowa wersja programu pozwala użytkownikom jedynie na rozpoczęcie transmisji maksymalnie do pięciu widzów, natomiast pełna profesjonalna wersja Live Channel 1.1 kosztuje 3000 USD i pozwala 'nadawać dla całego świata'.

http://www.channelstorm.com


Zobacz również