Live-Studio 2.0

Live-Studio to kolejny pakiet programistyczny Rangelsoftu - oparte na technologii znanego już na rynku Live-Booka środowisko projektowe do tworzenia katalogów, albumów, interaktywnych aplikacji multimedialnych, loaderów CD-ROM, prezentacji i innych publikacji w podobny sposób, jak w Macromedia Flash.

Program dysponuje technologią ActionTree, która pozwala szybko budować powiązania i interakcje między obiektami bez pisania kodu, a także otwartą technologią obiektową, dzięki której możliwe jest rozszerzanie funkcjonalności programu. Projektowanie ułatwia Inspektor obiektów, w którym definiowane są właściwości i akcje obiektów wstawianych do poszczególnych stron projektu.

W Live-Studio ma wbudowany edytor tekstu, zgodny z Wordem, oraz edytor grafiki, które umożliwiają tworzenie obiektów tekstowych i graficznych. Obsługiwane są typowe formaty graficzne (ale bez BMP!), Flash, AVI, MPEG, dźwięk Wave i MIDI. Gotowy projekt jest kompilowany do postaci pliku wykonywalnego i w takiej postaci może być dystrybuowany. Prace ułatwiają także gotowe kreatory różnych typów publikacji.

Informacje Rangelsoft, http://www.rangelsoft.pl/www/?lng=pl