Lizbona może się nie udać

Komisja Europejska ostrzegła, że zatrudnienie w Unii Europejskiej może się zmniejszyć, a postanowienia z 2000 roku z Lizbony, dotyczące rynku pracy, będą trudne do zrealizowania.

KE opublikowała doroczny raport na temat zatrudnienia w Unii. Wynika z niego, że z powodu trwającej stagnacji gospodarczej liczba miejsc pracy może ulec zmniejszeniu. Byłby to pierwszy spadek zatrudnienia w UE od 1994 roku. Aby osiągnąć cel wyznaczony w Lizbonie w 2000 roku, czyli 70-proc. zatrudnienie ludności czynnej zawodowo do 2010 roku, kraje unijne musiałyby tworzyć rocznie 3 mln nowych miejsc pracy.

W 2002 roku wskaźnik tworzenia nowych miejsc pracy spadał (z 0,5% do 0,2%), a na początku 2003 roku nastąpiła stagnacja. Wzrosło natomiast o 0,7% bezrobocie – do 8,1% w lipcu br.


Zobacz również