Lojalny pracownik na czasy trudne i na czasy trochę lepsze

O tym, że czasy kiedy pracownicy od początku kariery aż do emerytury pracowali dla jednego pracodawcy minęły bezpowrotnie - lubią powtarzać medialni komentatorzy rynku pracy. Część pracodawców uświadamia sobie jednak, że wbrew pozorom nie jest to dobre także dla nich, podobnie jak to, że lojalności nie da się kupić wyłącznie pieniędzmi.

Fuzje, przejęcia, zamknięcia i skalowanie w dół, nieregularne wypłaty, niepewne ekonomicznie czasy, presja na portfolio i płace w przedsiębiorstwie powodują, że także pracownicy są znacznie bardziej skłonni opuścić firmę, nie czekając nawet na emeryturę.

Działa przy tym zasada: im większa firma, tym niższa lojalność pracowników. Według badania NFI Research, w dużych firmach (zatrudniających powyżej 10 tys. pracowników), lojalność pracowników spada w sposób znaczący, podczas gdy w firmach małych - wzrasta. 60% respondentów z największych firm oceniło, że pracownicy są mniej lojalni niż dwa lata temu. W małych firmach - poniżej 100 zatrudnionych - niemal połowa twierdzi, że lojalność wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat, a niemal wszyscy pozostali uznali, iż nie uległa zmianie. NFI zaproponowało w związku z tym 10 kroków, które mogą organizacji pomóc utrzymać lub podnieść zaufanie i lojalność pracowników. Część z nich wsparta została bezpośrednio cytatami z wypowiedzi respondentów wspomnianego badania.

1. Umacniaj zaufanie do przywódców. Pracownicy chcą mieć poczucie, że przywódcy wiedzą dokąd zmierzają, tak by mogli podążyć tą ścieżką. "Zaufanie do przywództwa nie jest kwestią poruszaną często przy okazji omawiania zagadnień lojalności. Jednak jeśli ludzie mają zaufanie do swoich przywódców - ufnie patrzą także w przyszłość".

2. Popraw kulturę organizacyjną. To w jakich warunkach się pracuje, jest dla lojalności pracownika istotniejsze niż nawet wysokość pensji. Ludzie po prostu chcą być traktowani fair. "Zwykle jestem stuprocentowo lojalnym pracownikiem, ale teraz każdy pracuje dla siebie. Taka kultura pracy nie przyczynia się do lojalności, co z kolei przekłada się także na produktywność."

3. Podnieś wzajemne zaufanie. "Zaufanie to podstawa! Rosnąca luka pomiędzy wynagrodzeniem zarządzających, a tym co otrzymują "prole" zbytnio w tym jednak nie pomaga. Firma, która ma ambicje stale i świadomie podnosić rynkową wartość swojej załogi poprzez szkolenia itp. zyskuje podwójnie gdy nadchodzą czasy zwolnień i redukcji zatrudnienia". Innymi słowy: "To nie pieniądze budują lojalność - ale poczucie tworzenia wartości dodanej, bycia potrzebnym, zaufanym".

4. Stwarzaj możliwości awansu. Zatrudnieni chcą się rozwijać. Także dzięki rozwojowi swoich firm. A utrzymanie się na ścieżce wzrostu i rozwoju, jest dla nich w obecnej sytuacji gospodarczej coraz trudniejsze.

5. Wspieraj stabilizację w firmie. "W obecnych warunkach pracownicy przeważnie specjalnie nie oczekują wzrostu wynagrodzenia. Wartościami, które doceniają są zatrudnienie i stabilność ich firmy."

6. Zapewniaj stabilność pracy. Ciężko w tych czasach jest czynić gwarancje i obietnice, ale stabilność zatrudnienia ma szczególnie wielką wartość, kiedy w otoczeniu pracownika praktycznie wszystko się zmienia.

7. Wprowadź autonomię i wyzwania. Stawiaj trudne zadania i usuwaj się z drogi. Wielu skrupulatnych i pracowitych pracowników, którzy otrzymają szansę, podniesie rękawicę, ponieważ ma potrzebę poczucia współtworzenia firmy.

8. Wynagradzaj uczciwie. W erze post-dotcomowej wszyscy spodziewają się uczciwego wynagradzania. Ponadto menedżerowie wolą wynagrodzenie za wykonanie konkretnego zadania, za efekt. Tymczasem, "firmy korzystają z dużego bezrobocia i obniżają płace oraz zmuszają pracowników do podpisywania niekorzystnych klauzul w umowach o pracę. Lojalność się nie liczy".

9. Bądź elastyczny. Wiele osób pragnie bardziej zrównoważonego i spokojnego życia, szczególnie w obecnych czasach.

10. Monitoruj korzyści/. Nie tylko wynagrodzenie ma wpływ na lojalność, ale i inne programy pracownicze realizowane w firmie - jak opieka zdrowotna, programy opcji akcji pracowniczych.

Wszyscy są świadomi ciężkich warunków na rynku, ale kiedy gospodarka się odbije, to właśnie lojalni pracownicy pomogą wysforować się naprzód, korzystające z poprawy koniunktury firmy.


Zobacz również