Lokalizacja w jednym chipie

Motorola opracowała miniaturowy układ Oncore, dzięki któremu użytkownicy telefonów komórkowych i palmtopów będą mogli korzystać z systemu GPS.

Motorola przedstawiła nowy chip Oncore. Mierzący zaledwie 8 x 8 mm układ jest miniaturowym modułem GPS, który umożliwi korzystanie z usług "lokalizacyjnych" użytkownikom przyszłych telefonów komórkowych, laptopów i innych urządzeń przenośnych. Producent oświadczył, iż projektując Oncore osiągnięto ponaddziesięciokrotną redukcję liczby elementów w porównaniu z dotychczas dostępnymi na rynku zintegrowanymi układami GPS. Wpłynęło to w znaczący sposób na wymiary układu oraz - jak utrzymuje Motorola - przyczyni się także do obniżenia cen miniaturowych modułów GPS, czyniąc je bardziej dostępnymi dla użytkowników.

Daleko posunięta miniaturyzacja układu możliwa była dzięki powierzeniu zadań obliczeniowych centralnemu procesorowi urządzenia, w którym będzie zainstalowany Oncore. Sam moduł Oncore nie ma własnej jednostki przeliczającej położenie. Dzięki temu chip pobiera niewielką ilość energii, co umożliwia zastosowanie układu w szerokiej gamie urządzeń przenośnych w szczególności palmtopach i inteligentnych telefonach komórkowych.

"Dokładnie wiemy, czego potrzebuje rynek. Oferujemy zintegrowany system GPS, który charakteryzuje się miniaturowymi wymiarami, pobiera niewielką ilość energii, a koszty jego wytwarzania są niewielkie" - powiedział Marios Zenios, wiceprezes Motorola Telematics Communications Group.


Zobacz również