Loop Terminarz 1.0

Darmowy i łatwy w obsłudze polski terminarz, dzięki któremu będziesz mógł dokładnie zaplanować swój czas.

W jednym oknie widoczne są zadania do zrobienia dziś, a w drugim na następne dni, w kolejności chronologicznej. O określonej godzinie (lub później, jeżeli nie był włączony komputer) aplikacja powiadomi użytkownika o zaległych pracach, spotkaniach, zadaniach, itp. W ustawieniach można zaznaczyć automatyczne uruchamianie wraz z systemem operacyjnym oraz zdefiniować wybrane dźwięki powiadamiania.

Zalety programu:

- prosta obsługa;

- przejrzysty układ okna;

- zadania wraz z opisem;

- zadania w kolejności chronologicznej;

- wyskakujące przypomnienia (dodatkowo możliwość odtworzenia dźwięku);

- działanie w tle, ikona w zasobniku;

- mały rozmiar i szybkie działanie.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj.


Zobacz również