Lotus R5 - razem łatwiej

Jakość, cechy, funkcje oraz łatwość wdrożenia pakietu Lotus R5 powodują, że może on być stosowany wszędzie tam, gdzie istnieją grupy robocze, a więc m. in. w szkołach średnich, wyższych i ośrodkach szkoleniowych.


Jakość, cechy, funkcje oraz łatwość wdrożenia pakietu Lotus R5 powodują, że może on być stosowany wszędzie tam, gdzie istnieją grupy robocze, a więc m. in. w szkołach średnich, wyższych i ośrodkach szkoleniowych.

Lotus R5 - razem łatwiej
Lotus R5 Notes, Domino i Designer to jeden z pakietów, który z powodzeniem nie tylko konkuruje, ale niekiedy także przewyższa odpowiedniki innych producentów oprogramowania komunikacyjnego i aplikacyjnego przeznaczonego do pracy grupowej: Microsoft Exchange/Outlook, Netscape SuiteSpot czy Novell Groupwise.

Lotus R5 - razem łatwiej
Doskonale współpracujące z sobą moduły: Notes (klienci i serwery zintegrowanego systemu komunikacyjnego intra- oraz internetowego), Domino (zintegrowany serwer komunikacyjny i aplikacyjny do zarządzania i administracji) oraz Designer (tworzenie wydajnych i bezpiecznych aplikacji internetowych) sprawiają, że Lotus R5 ma - pod względem funkcjonalności, stabilności, łatwości obsługi, nowoczesności i bezpieczeństwa danych - pozycję lidera.

Lider technologii nie oznacza zawsze lidera rynkowego, ale 34 mln użytkowników Lotus R5 - to szansa na uzyskanie również pełnego sukcesu komercyjnego.

Lotus R5 Notes - codzienna praca

Lotus R5 - razem łatwiej
Mottem klienta Notes jest "The Power to Work the Way You Want" - "pracuj wsposób, jaki Ci najbardziej odpowiada", dobrze oddaje elastyczność, otwartość i pełną konfigurowalność programu przy jednoczesnym zachowaniu konserwatywnej - ale jakże ważnej - zgodności ze standardami Internetu w odniesieniu do klienta poczty elektronicznej, przesyłania komunikatów oraz zarządzania informacją (PIM).

Dzięki wspólnej inicjatywie Lotus Development Polska i PC World Komputer opisujemy i udostępniamy naszym Czytelnikom na CD-ROM-ie 11/99 pakiet Lotus R5 (Notes, Domino & Designer), w pełnej niekomercyjnej wersji, z 90-dniową licencją. Indywidualni użytkownicy mogą bez ograniczeń funkcjonalnych i czasowych poznawać program i szkolić się sami na pojedynczych pecetach w zaciszu domowym, w klubach, instytuacjach, w pełnym zakresie funkcji oprogramowania klienckiego Lotus Notes R5.

Prostota i użyteczność to główne cechy interfejsu użytkownika Notes, w którym uznany, wydajny i stabilny "engine" do przesyłania komunikatów i "obsługi" współpracy nadal stanowi centrum środowiska, które można zarówno przystosowywać jak i indywidualizować. Interfejs ma teraz Pasek Nawigacyjny (Navigation Bar) z przyciskami "Forward" ("przewijanie w przód"), "Back" ("cofnij"), "Stop" i "Refresh" ("odśwież"), jak również przycisk wyszukiwania i lokalizacji do wpisywania adresów URL. Ponieważ Notes zapisuje historię Twojej pracy, można łatwo powrócić do niedawno oglądanej strony poprzez wybranie jej z wykazu, zwłaszcza że Pasek Nawigacyjny jest zawsze widoczny bez względu na to, z jakim typem informacji pracujesz.

Użytkownik odnosi wrażenie, że używanie Notes R5 jest jak korzystanie z prostej przeglądarki - nawet jeśli chodzi o nawigację, zakładki i zasobne dokumenty HTML. Jednak Notes jest czymś więcej niż przeglądarką

potrafi bowiem integrować wiele różnorodnych typów danych, np. zakładka Notes R5 może być stroną WWW, dokumentem poczty e-mail, nową grupą lub bazą danych Notes/Domino, a także tzw. widokiem lub innym - niemal dowolnym - dokumentem, m.in. pustym formularzem do zestawień wydatków, bazy adresowej czy kontaktów z klientami, który jest wielokrotnie aktualizowany.

Lotus R5 - razem łatwiej
Główna Strona Powitalna Notes (tzw. Headline Page) to ekwiwalent Twojego "biurka". Stąd obsługujesz pocztę, monitorujesz internetowe strony konkurencji, tu masz listę spotkań, spraw do załatwienia, kalendarz, terminarz i dostęp do wspólnie realizowanego w ramach grupy roboczej

zadania - zadania aplikacyjne zgromadzone są więc w jednym miejscu. Stroną Powitalną może być domyślnie dowolna inna strona. Jeśli chcesz, możesz zachować ją jako swoją stronę adresową lub zmienić na np. dowolną bazę danych, widok, dokument bądź stronę WWW. Jeżeli wolisz użyć swojej skrzynki pocztowej czy aplikacji do prowadzenia projektów (project management & scheduling) lub nawet grupy dyskusyjnej jako swojej Strony Powitalnej, możesz to zrobić jednym kliknięciem myszy.

W odróżnieniu od klienta Lotus Notes, który działa w Windows 95/98, rodzina serwerów Domino wymaga środowiska Windows NT 4.0 z minimum 32 MB pamięci, także dwukrotnie więcej miejsca na dysku - ponad 220 MB, czyli niemal tyle samo ile ostatni z "trójcy": Notes, Domino Server, Domino Designer - zintegrowany pakiet do tworzenia aplikacji do WWW . Ten ostatni jednak, podobnie jak Notes, działa w Windows 95/98 z minimum 16 MB pamięci RAM.

Z jednego ekranu można wysyłać pocztę wewnętrzną grupy i zewnętrzną internetową, wyszukiwać i współdzielić pliki dokumentowe i informacje, pracować nad wspólnym projektem wg rozkładu zadań i "jazdyŢ w grupie roboczej oraz przeglądać WWW. Jako zakładki można deklarować niemal wszystko: oprócz tego, co oferują klasyczne przeglądarki WWW, zakładką w Notes może być dowolny dokument, obrazek czy strona WWW. Notes ma razem to, co inni oddzielnie, gdyż np. Microsoft Outlook w rzeczywistości używa Outlook Express do poczty IMAP4 i odczytu wiadomości NNTP oraz IE do przeglądania WWW. Netscape Communicator z kolei używa Messengera do e-mail, Collabry do odczytu wiadomości i Navigatora - do przeglądania WWW. Notes potrafi współdzielić (bez utraty jakości) poszczególne strony WWW w ramach grupy roboczej, zapisywać lokalnie całe witryny, a także pracować w trybie stałego monitoringu zmian na witrynie.