Łotwa opiera się Unii

Na Łotwie, niecały miesiąc przed referendum akcesyjnym, za przystąpieniem do Unii Europejskiej nadal zamierza głosować niecała połowa wyborców, zmalał natomiast odsetek przeciwników UE.

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez instytut Latvijas Fakti, za przystąpieniem Łotwy do UE w nadchodzącym referendum zamierza głosować tylko 49,6% Łotyszy. Przeciwko akcesji planuje głosować 24,8%, o 9,5 punktu procentowego mniej niż w lipcu br. Jedna czwarta jeszcze nie podjęła decyzji, jak będzie głosować. Zamiar pójścia na referendum deklaruje 82,9% ankietowanych (w lipcu br. było to 69%).