Lovely Charts - narysuj mi diagram

Lovely Charts to edytor diagramów, schematów blokowych, ideogramów, map stron WWW, planów strukturalnych itp., działający z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej. Dzięki niemu szybko rozrysujesz dowolny projekt, nadasz realne kształty swoim pomysłom, czytelnie i klarownie pokażesz na planszy sposób wykonania jakiegoś zadania.

Informacje: www.lovelycharts.com Cena: bezpłatny lub 29 euro / rok Ocena: 7,3

Lovely Charts - narysuj mi diagram

Lovely Charts pozwala na szybkie i łatwe wykonywanie efektownych i zróżnicowanych diagramów, schematów itp.

Aby cokolwiek tutaj zdziałać, musisz w pierwszej kolejności założyć konto (bezpłatne) i potwierdzić je kodem, który otrzymasz w nadesłanym e-mailu. Na dobry początek serwis oferuje możliwość wyboru jednego z siedmiu rodzajów diagramu, aczkolwiek jest to tylko niezobowiązująca forma pomocy, służąca do wstępnego sprofilowania projektu i automatycznego wyświetlenia użytkownikowi właściwych symboli. Np. jeśli wybierzesz Flowcharts (schematy blokowe), w menu po lewej pojawią się charakterystyczne prostokąty, kółka, romby i inne figury, a jeśli twój wybór padnie na Network diagrams (plany sieci komputerowych), do dyspozycji otrzymasz gotowe rysunki komputerów, monitorów, drukarek itp. Paleta z obiektami/kształtami nie jest przypisana na stałe do danego diagramu - w każdej chwili można ją zmienić, tworząc w ten sposób projekty bardzo zróżnicowane pod względem wizualnym.

Ani liczba, ani różnorodność dostępnych kształtów i klipartów nie powalają na kolana, ale do większości typowych zastosowań powinny wystarczyć.

Edycja diagramów jest banalnie łatwa. Przeciągasz dany obiekt na obszar roboczy, ustawiasz w odpowiednim miejscu i ewentualnie poddajesz dalszym transformacjom, takim jak skalowanie czy odbicie lustrzane w pionie i poziomie. Podobnie jak w edytorach grafiki wektorowej, po zaznaczeniu grupy obiektów możesz w różny sposób wyrównywać ich wzajemne położenie (Align) oraz określać hierarchię rozmieszczenia (Arrange), tzn. który ma być wyświetlany na wierzchu, który pod spodem itd.

Kwintesencją każdego diagramu jest sieć wzajemnych połączeń pomiędzy poszczególnymi blokami logicznymi, symbolami czy rysunkami. Narzędzia dostępne w Lovely Charts pozwalają na łączenie obiektów liniami prostymi lub krzywymi, bez specjalnych zakończeń lub zakończonymi kółkiem bądź strzałką. Co bardzo ważne, wszystkie linie łączące są nanoszone i wyrównywane automatycznie, o ile tylko w menu Tools klikniesz ikonę Create & Connect (tę z trzema strzałkami). Gdy później będziesz przesuwał obiekt wskazywany np. przez cztery strzałki, wszystkie podążą posłusznie za nim - ta funkcjonalność daje niesamowity komfort pracy.

Korzystając z narzędzi dostępnych na pasku ponad obszarem roboczym, możesz wprowadzać tekst (czcionką o dowolnym rozmiarze i kolorze), określić grubość i styl linii/strzałek (zwykłe, przerywane, kropkowane), podpisywać obiekty, zmieniać ich kolor i stopień przezroczystości. Ponadto, dla lepszej ergonomii pracy wybrane obiekty możesz blokować, aby nie ulegały przypadkowym przesunięciom, a podgląd projektu skalować i przesuwać w oknie przeglądarki.

Godne pochwały jest to, że zależnie od klikanego obiektu zmienia się zawartość menu kontekstowego. Jeśli klikniesz (prawym przyciskiem myszy) np. rysunek komputera, który domyślnie należy do diagramu sieci komputerowej, w menu pojawią się wszystkie pozostałe obiekty przypisane do tego rodzaju diagramu (monitor, drukarka, laptop itd.). Jeśli klikniesz symbol wzięty z biblioteki diagramu o nazwie Sitemap (mapa strony internetowej), w menu kontekstowym pojawią się takie elementy, jak strona domowa (HomePage), formularz (Form), gra (Game) itp. Nie trzeba chyba mówić, jak bardzo ułatwia to edycję i modyfikowanie projektów.

Gotowy diagram możesz zapisać na swoim koncie i/lub wyeksportować do pliku graficznego (JPEG, PNG), co jest o tyle istotne, że darmowa wersja usługi nie ma opcji wydruku i pozwala zapisać oraz przechować tylko jeden diagram. Jeśli chcesz pracować nad projektem wspólnie z innymi, mieć dostęp do wszystkich wcześniejszych jego wersji, komentować postępy w pracy oraz znieść wymienione ograniczenia wersji darmowej, musisz wykupić konto Professional za 29 euro rocznie.

Plusy:

  • bardzo łatwa obsługa
  • automatyczne łączenie obiektów liniami/strzałkami
  • efektowne kliparty

Minusy:

  • mało funkcji edycyjnych
  • brak opcji wydruku i inne ograniczenia wersji darmowej
  • skromna biblioteka symboli

Podsumowanie: praktyczne narzędzie, za pomocą którego szybko narysujesz dowolny, efektownie wyglądający diagram.