"Ludzie, obsługa, zyskowność"

- to credo najbardziej skutecznych firm, dowodzi studium benchmarkingowe praktyki biznesowej firmy Best Practices LLC, którym objętych zostało 10 czołowych amerykańskich firm. "Pomysł jest następujący: jeśli postawisz ludzi na pierwszym miejscu, zaraz za tym przyjdzie dobra obsługa klientów a następnie zyskowność" - stwierdza Keith Symmers, wiceprezes Best Practices LLC i główny autor studium.

Benchmark w zakresie HR powstał przy okazji opracowywania bardziej ogólnego zagadnienia praktyk biznesowych w firmach odnoszących wyjątkowo duże sukcesy. Wśród przebadanych firm są Coca-Cola Corp., Congentrix Inc., Constellation Energy, Dow Agro Sciences Corp., Southwest Airlines, Entergy Inc., FPL Group, Hayes Lemmerz Inc., Mirant Inc., Orion Energy Inc. and Progress Energy Inc. Dobór grupy badanej opierał się na osiągniętych sukcesach oraz reputacji najlepszych podmiotów w swoich branżach.

Jak się okazało, część dotycząca zarządzania personelem stanowi jego najbardziej interesującą część. "Zainteresowanie dobrymi praktykami w zakresie HR zdecydowanie wzrasta. W przeszłości traktowano je po macoszemu. Wszystko jednak się zmieniło: firmy doceniają już podstawową rolę HR w poprawie całościowej kondycji przedsiębiorstwa" - mówi Symmers.

Najlepsze firmy w tym zakresie przykładają szczególną wagę do dobrej komunikacji pomiędzy pracownikami - w większym zakresie niż newsletter czy korporacyjny intranet; wymaga określenia roli HR w organizacji i pewności, że pracownicy na wszystkich poziomach hierarchii rozumieją, akceptują popierają rolę HR.

Najlepsze zdefiniowane w badaniu praktyki HR obejmują następujące elementy:

- Skoordynowane strategie i działania. Większość firm koncentruje ograniczony potencjał i zasoby na obszarach w których funkcja HR może mieć największy wpływ na ogólną sytuację; przykłady to np. ustalenie ogólnych polityk odnośnie wynagrodzenia i korzyści, nadzorowanie rozwoju przywództwa, wdrażanie informatycznych systemów HR.

- Rady osób odpowiedzialnych za HR. Komitety sterujące zasobami pracowniczymi lub zespoły wykonawcze złożone z decydentów dokonują koordynacji z poziomu centrum i rozwijają wspólną strategię i cele dla najważniejszych funkcji HR.

- Samoobsługowe technologie. Funkcje HR dostępne są pracownikom on-line, co pozwala redukować koszty administracyjne i straty czasu.

Pomiar wydajności systemu zarządzania pracownikami w firmie. Czołowi pracodawcy dokonują regularnych pomiarów charakterystycznych elementów systemu zarządzania pracownikami aby określić poziom zwrotu z inwestycji i znaczenie dla ogólnego bilansu spółki. Firmy ujęte w studium wykorzystują karty wyników HR aby zidentyfikować, prześledzić i raportować ważne pomiary dotyczące kwestii kadrowych oraz powiązać z pomiarami system zachęt i nagród.