Ludzkie oblicze płyty

Niskie ceny nagrywarek sprawiły, że wiele osób wykorzystuje je do archiwizowania zdjęć czy filmów. Nie musisz jednak ograniczać się do prostego kopiowania - płyta z archiwum może mieć atrakcyjny, profesjonalnie wyglądający interfejs


Niskie ceny nagrywarek sprawiły, że wiele osób wykorzystuje je do archiwizowania zdjęć czy filmów. Nie musisz jednak ograniczać się do prostego kopiowania - płyta z archiwum może mieć atrakcyjny, profesjonalnie wyglądający interfejs.

W przeglądzie wideoedytorów (PC World 10/2003) pisaliśmy m.in. o technice nagrywania płyt, jako ostatnim etapie tworzenia domowego filmu. Programy do montażu oferują zazwyczaj mniej lub bardziej rozbudowane narzędzia do tzw. DVD authoringu, ale nie dorównują one na ogół wyspecjalizowanym programom - przykładowo Ulead VideoStudio posługuje się uproszczonym wariantem DVD Movie Factory, którego możliwości są zubożone w stosunku do pełnej, samodzielnej wersji tego świetnego narzędzia. Jeśli chcesz, aby płyta rzuciła na kolana wszystkich widzów, możesz się posłużyć narzędziem o znacznie większych możliwościach.

Podkreślmy więc wyraźnie, że choć DVD authoring w wideoedytorach czy albumach fotograficznych jest często wystarczający, to jednak wyspecjalizowane programy na ogół potrafią więcej i warto się zapoznać z ich możliwościami. Wybrane spośród nich opiszemy w jednym z najbliższych wydań.

Na rynku jest sporo programów tej klasy, przeznaczonych zarówno dla użytkowników domowych, jak i profesjonalistów. Ci pierwsi mogą się zaopatrzyć w łatwe w obsłudze narzędzie już za kilkadziesiąt dolarów, ci drudzy mogą sięgnąć po programy kosztujące dziesięć razy więcej. Superprodukcje w studiach filmowych i telewizyjnych czy agencjach reklamowych wymagają niekiedy wyspecjalizowanego oprogramowania za kilka tysięcy dolarów.

W przeglądzie skoncentrujemy się oczywiście na tzw. programach konsumenckich, które zaspokoją potrzeby ogromnej większości odbiorców. "Preserve your precious memories on DVD" (Zachowaj na DVD swoje cenne wspomnienia) to motto towarzyszące tej klasy aplikacjom, których twórcy podkreślają ich domowe przeznaczenie.

Czy tylko DVD?

Ludzkie oblicze płyty

Obsługa wszystkich typowych formatów płyt to obecnie standard w domowych programach do DVD authoringu.

Określenie DVD authoring jest nieco mylące, gdyż mianem tym określa się technikę tworzenia interfejsu nie tylko płyty DVD, ale i Video CD czy Super Video CD, a także DVD on CD. Ta ostatnia, zwana też mini-DVD, jest o tyle interesująca, że techniczne walory DVD można wykorzystać także na płycie CD. Jest przecież oczywiste, że nagrywarki DVD są jeszcze rzadkie, a ich ceny, choć spadają z roku na rok, są ciągle zbyt wysokie, jak na zawartość portfela przeciętnego posiadacza komputera w naszym kraju. To tylko kwestia czasu, ale na razie większość osób będzie wolała zapewne zgromadzić pieniądze na monitor LCD, a nie na nagrywarkę DVD. Powszechności tych urządzeń możemy się więc spodziewać nie prędzej niż za parę lat.

Oczywiście, DVD daje znacznie większe możliwości, gdyż na jednej płycie można pomieścić godzinę czy dwie filmu albo setki fotografii, i to mimo ogromnej "dyskożerności" tej techniki - znacznie większej niż w przypadku CD, Video CD czy Super Video CD. Ma to jednak coraz mniejsze znaczenie, gdyż ceny nośników szybko spadają i nie będą miały wkrótce żadnego praktycznego znaczenia.

Krok po kroku

Spróbujmy przedstawić w usystematyzowany sposób etapy budowania płyty z prezentacją w postaci fotografii i filmów.

Etap gromadzenia mediów

Ludzkie oblicze płyty

DVD PictureShow oferuje ogromną kolekcję atrakcyjnych tematów do budowanego menu.

Po określeniu projektu (VCD, SVCD, DVD, mini-DVD) musisz zgromadzić pliki, które znajdą się na płycie - grafikę i filmy. Grafika jest zwykle organizowana w postaci oddzielnych pokazów slajdów zawierających pewną liczbę zdjęć. Kolekcji takich może być oczywiście wiele, a możesz im zwykle przypisać tło dźwiękowe, obraz tła, czas wyświetlania pojedynczego slajdu, przejścia między slajdami, a niekiedy nawet słowny komentarz.

Wszystkie pliki filmowe i kolekcje zdjęć są układane na taśmie w kolejności ich wprowadzania. Naturalnie w każdej chwili możesz przesunąć reprezentujące je ikony w inne miejsce, zgodnie z przewidzianą przez siebie kolejnością w menu. Każdy element na taśmie (film, zbiór zdjęć) staje się rozdziałem w menu.

Zauważ jeszcze, że choć materiały filmowe mogą być pobrane z dysku, po uprzednim przygotowaniu w wideoedytorze, programy do authoringu dysponują nierzadko narzędziem do pobierania filmu bezpośrednio z kamery cyfrowej lub analogowej oraz kamery internetowej, dlatego możesz pominąć czynności przygotowujące. Jednak nie jest to zalecane, gdyż wprowadza się w ten sposób materiał surowy, niepoddany wcześniej obróbce, zapewne zawierający niemało niepotrzebnych czy wręcz złych ujęć. Niektóre programy authoringowe pozwalają wycinać niepotrzebny materiał, ale możliwości opracowania materiału są oczywiście zubożone w porównaniu z wideoedytorami. Jeśli nie masz komercyjnego wideoedytora, skorzystaj choćby z darmowego Windows Movie Makera, w którym można dokonać przynajmniej elementarnego opracowania materiału filmowego.