Lutowy deficyt

Deficyt obrotów bieżących w lutym br. okazał się – wg danych NBP – o połowę niższy od przewidywanego przez analityków i osiągnął wartość 210 milionów euro.

W styczniu nadwyżka wyniosła 191 mln euro. Deficyt handlowy w lutym 2004 r. wyniósł 288 mln euro wobec 173 mln euro miesiąc wcześniej i 519 mln euro rok wcześniej.

Wartość eksportu wyniosła w lutym br. 4,370 mld euro wobec 4,580 mld euro w styczniu, importu zaś odpowiednio 4,658 mld euro i 4,753 mld euro. W stosunku rocznym eksport wzrósł o 13,4%, a import o 6,5%.


Zobacz również