Lutowy pesymizm

W lutym br. opracowywany przez Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) spadł o niemal 2 punkty, do 75,16 pkt.

Pogorszenie nastrojów wśród konsumentów wywołały przede wszystkim gorsze oceny sytuacji gospodarczej w kraju. Składowa oceny klimatu gospodarczego obniżyła się o 4,1 punktów, do 58,83 punktów. Druga składowa wskaźnika WOK – skłonność do zakupów - zmieniła się nieznacznie (-0,55 pkt.).

W lutym po raz drugi z rzędu konsumenci lepiej oceniali sytuację bieżącą niż przyszłą. W porównaniu z ubiegłym miesiącem wskaźnik oczekiwań obniżył się o ponad 4 punkty (-4,33 punktu, do poziomu 77,18 punktów).

Gorsze oceny najbliższej przyszłości mają niewątpliwie związek z perspektywą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, konsumenci obawiają się zwłaszcza wzrostu cen - komentują analitycy Ipsos. Obawy przed wzrostem inflacji pozostają w lutym, podobnie jak przed miesiącem, na bardzo wysokim poziomie.

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów WOK może przyjmować wartości od 0 do 200 punktów. Ostatnie badanie przeprowadzono między 4 a 10 lutego 2004 roku na próbie 1000 Polaków w wieku +15 lat, statystyczny błąd wynosi (+/-) 3,2% na poziomie ufności 0,95.


Zobacz również