M-biznes

Nokia i BEA Systems wprowadzają na rynek kompleksowe rozwiązanie dla bezprzewodowego handlu elektronicznego.

Firmy BEA Systems i Nokia podpisały umowę dotyczącą wprowadzenia kompleksowej platformy, umożliwiającej świadczenie "bezprzewodowych" usług handlu elektronicznego. Na mocy porozumienia BEA dystrybuować będzie system WebLogic M-Commerce Solution, składający się z opracowanej przez nią platformy handlu elektronicznego oraz serwera WAP Nokia. Rozwiązanie proponowane przez firmy umożliwi przedsiębiorstwom wprowadzanie bezprzewodowych usług, przede wszystkim z zakresu bankowości, a także sprzedaży biletów online. Ponadto będą one dostarczać zestawy narzędzi, dzięki którym twórcy aplikacji będą mogli budować i testować rozwiązania m-commerce.

"Obecnie użytkownicy mogą mieć biuro w kieszeni. Na świecie jest już więcej telefonów komórkowych niż komputerów osobistych i łatwo możemy sobie wyobrazić przyszłość, w której miejsce przebywania każdego użytkownika będzie wynikiem swobodnego wyboru, a nie konieczności" - powiedział Alfred Chuang, prezes firmy BEA Systems.


Zobacz również