MAXON CINEMA 4D 8.2

MAXON CINEMA 4D 8.2 nie rozbudowuje możliwości pakietu w sposób zasadniczo różniący się od tego, co oferowała poprzednia wersja. Zmiana numeracji o 0.1 mówi zresztą za siebie. Wprowadzone poprawki mają znaczenie głównie kosmetyczne i trudno je w ogóle porównywać do potężnych modyfikacji, jakie pakiet przechodził przy zmianie numeracji z 6 na 7, a później na 8 (ramka).

MAXON CINEMA 4D 8.2 nie rozbudowuje możliwości pakietu w sposób zasadniczo różniący się od tego, co oferowała poprzednia wersja. Zmiana numeracji o 0.1 mówi zresztą za siebie. Wprowadzone poprawki mają znaczenie głównie kosmetyczne i trudno je w ogóle porównywać do potężnych modyfikacji, jakie pakiet przechodził przy zmianie numeracji z 6 na 7, a później na 8 (ramka).

MAXON CINEMA 4D 8.2

Prosta scena wyliczona z wykorzystaniem radiosity.

Najbardziej widoczną nowością są rozbudowane palety definiowania koloru. Możemy teraz określić, z jakich okien definicji koloru korzystamy w CINEMA 4D, a z jakich w BodyPaint 3D. Do wyboru jest sześć rodzajów okien: RGB Only, RGB Colored, HSV Only, HSV Colored, Color Box oraz Color Table. Twórcy zadbali o możliwość określenia wartości składowych koloru w jednostkach odpowiadających użytkownikowi, zatem można zdefiniować np. przedział od 0 do 255, od 0 do 65535, wskazania procentowe itp. Miłym i użytecznym udogodnieniem jest możliwość włączenia nad oknem definiowania koloru paska z "pojemnikami" najczęściej używanych kolorów. Z kolei na liście materiałów obok nazw pojawiły się małe ikony obrazujące efekt działania. Warto również podkreślić, że materiały w edytorze materiałów można obecnie sortować. Jest to przydatne, gdyż każdy z nich może być przyporządkowany wyłącznie do jednej grupy.

MAXON CINEMA 4D 8.2

Grafika wykonana za pomocą MAXON CINEMA 4D. Autor: Sergey Rakmanov.

Wprowadzono ułatwienia związane z szybkim, tymczasowym oświetleniem sceny. Aby oświetlić wybrane obiekty, wystarczy zaznaczyć je i wybrać opcję Default Light, a następnie odpowiednio ustawić kierunek oświetlenia. Utworzone zostanie wówczas standardowe źródło światła, wystarczające do większości prac związanych z konstruowaniem sceny. Takie światło ma wyłącznie zadanie pomocnicze, do wizualizacji sceny w oknach roboczych, choć w sytuacjach, gdy nie ma zdefiniowanego oświetlenia, będzie używane także podczas renderowania. Ciekawostką jest wówczas fakt, że w trybie podglądu Default Light to dwa leżące po przeciwnych stronach obiektu źródła światła, a podczas renderowania - jedno źródło punktowe. Przy okazji tematu oświetlenia dodajmy, że usunięto również błędy związane z niewłaściwym działaniem funkcji zaniku oświetlenia.

MAXON CINEMA 4D 8.2

HyperNURBS z wagami wierzchołków w akcji.

W parametrach konfiguracyjnych mamy kilka nowych opcji, m.in. liczba wyświetlanych w Attribute Manager elementów (takich jak obiekty czy klucze). MC4D może obsługiwać myszy wyposażone w trzy lub większą liczbę przycisków, do których można przyporządkować dowolne funkcje, podobnie jak podczas definiowania skrótów klawiaturowych. W związku z obsługą myszy pojawiła się też znana m.in. z gier komputerowych opcja odwracania ruchu myszy podczas wykonywania obrotów. Dostępne dotychczas trzy rozmiary ikon zostały wzbogacone o czwartą opcję: miniikony. Użyteczna jest również możliwość zdefiniowania maksymalnej liczby cząsteczek w scenie, co zabezpiecza przed nieplanowanym spowolnieniem czasu renderowania.

MAXON CINEMA 4D 8.2

Szybkość renderowania zaawansowanych efektów graficznych robi wrażenie.

MAXON wraz z wersją 8.2 wprowadził do CINEMY parę użytecznych poprawek. Mamy nowy znacznik - Stop Tag - współpracujący z deformerami i generatorami. Zasada jego działania jest stosunkowo prosta: jeśli mamy rozbudowaną hierarchię projektu i w którymś miejscu użyjemy wspomnianego znacznika, wówczas deformer nie będzie zniekształcał tych elementów projektu, które znajdują się w gałęzi chronionej znacznikiem. Opcja Lock UVW zabezpiecza współrzędne UVW przed przypadkową zmianą. Kilka nowych opcji zarządzających znajdziemy w edytorze właściwości (Attributes Manager), m.in. ikony strzałek, za pomocą których możemy nawigować w oknie nieco podobnie, jak robimy to w standardowych przeglądarkach WWW. W przypadku kilku innych niedoróbek ograniczono się do podania wskazówek mających zmniejszyć ich uciążliwość (zaleca się na przykład unikanie użycia efektu głębi ostrości w połączeniu z funkcją Field Rendering).

Podsumowując: zmiany w numeracji z 8.1 na 8.2 wiążą się jedynie z drobnymi poprawkami, z których kilka (nowe palety kolorów, Default Light, obsługa wieloprzyciskowych myszy itp.) wyraźnie zwiększa komfort pracy z pakietem.

Czym różni się MC4D 8 od MC4D 6?

Narzędzia do modelowania i selekcji wzbogaciły się o wiele nowych opcji, m.in. wagi wierzchołków i krawędzi w obiektach HyperNURBS.

Redukcja liczby wielokątów, rzecz przydatna zwłaszcza dla twórców pracujących przy grach 3D.

Rozbudowany edytor materiałów, usprawniający pracę nad materiałami mającymi generować niezwykłe efekty świetlne (np. materiały anizotropowe, czyli odbijające światło w różny sposób zależnie od kierunku jego padania).

Radiosity - bilans energetyczny pozwalający symulować oświetlenie rozproszone.

Kaustyka, czyli gra świateł po przejściu przez elementy przezroczyste lub odbijające.

Renderowanie wieloprzebiegowe, dzięki czemu poszczególne elementy obrazu i efekty mogą być zapisywane na odrębnych warstwach, co szczególnie przydaje się podczas kompozycji.

Zoptymalizowane renderowanie, w niektórych przypadkach szybsze nawet o kilkadziesiąt procent w stosunku do wcześniejszych wersji.

Mocca, system wspomagający animację postaci.

Thinking Particles, moduł do zaawansowanej pracy z systemami cząsteczkowymi.

Liczne programy do cieniowania pozwalające na tworzenie ciekawych efektów wizualnych.

XPresso - graficzny edytor skryptów.

Zoptymalizowana obsługa dzięki wprowadzeniu zmian w interfejsie graficznym.