MEN akceptuje Faraona i Kleopatrę

Ministerstwo Edukacji Narodowej zatwierdziło gry Faraon i Kleopatra: Królowa Nilu jako szkolną pomoc dydaktyczną.

Od dziś gry Faraon i Kleopatra: Królowa Nilu posiadają status pomocy dydaktycznych zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oba tytuły mogą być od teraz wykorzystywane jako materiał uzupełniający na lekcjach historii na poziomie gimnazjum i szkoły średniej.

Więcej informacji:

www.play-it.pl