MEN jednak kupuje komputery

MEN rozwiązuje worek z przetargami na sprzęt komputerowy. Resort opublikował wyniki postępowania na zakup 4859 pracowni komputerowych dla szkół i placówek oświatowych za 230 mln złotych. Ogłosił także zwycięzcę przetargu na sprzęt dla dzieci niewidomych i słabowidzących.

Dostawcy sprzętu komputerowego z utęsknieniem czekali na opóźniające się przetargi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Część z nich powinna zostać zrealizowana jeszcze w zeszłym roku. Im bardziej resort zwlekał tym większe było zagrożenie dla powodzenia projektów, ponieważ zakup komputerów finansowany jest ze środków unijnych, które należy wydać w określonym terminie. Później muszą zostać zwrócone do budżetu.

MEN jednak kupi komputery

Kilka dni temu pojawiła się informacja, że aby uratować unijne dotacje MEN zamierza przeznaczyć je na wiejskie centra kształcenia - o czym donosił Puls Biznesu. Przetarg na komputery miałby bowiem zbyt krótki czas realizacji, przedłużała się jego kontrola przez Urząd Zamówień Publicznych. UZP wydało w końcu pozytywną opinię. Ostatecznie MEN kupi komputery za 230 mln zł.

"W związku z pojawiającymi się w mediach doniesieniami na temat zagrożeń realizacji postępowania na zakup 4859 pracowni komputerowych dla szkół i placówek oświatowych (wartość postępowania 230 mln złotych) Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że: w dniu 30 kwietnia 2007 r. podpisano cztery umowy z wykonawcami na dostawę pracowni komputerowych dla szkół i placówek oświatowych - głosi komunikat resortu na stronie internetowej.

Pięć umów

Pierwsza umowa została zawarta z konsorcjum firm ABG Ster-Projekt i Integrit na dostawę 989 pracowni komputerowych o wartości 48,6 mln zł. Drugi kontrakt na dostawę 1060 pracowni komputerowych zrealizuje konsorcjum firm Aram i Sygnity. Wartość umowy sięga 48,7 mln zł. Trzecią umowę pozyskał ComArch, który dostarczy 961 pracowni komputerowych za 43,6 mln zł. Czwartą dostawę 971 pracowni komputerowych o wartości 46,3 mln zł zrealizuje konsorcjum firm Betacom i MCSI.

Piąta umowa o wartości 42 mln zł zostanie podpisana z konsorcjum spółek Winuel, Bull Polska oraz Talex, które dostarczy 878 pracowni komputerowych.

Czas goni

Zwycięskie konsorcja powinny dostarczyć sprzęt w ciągu 70 dni. Jednak jak podaje Puls Biznesu, dostawy pracowni muszą zostać zrealizowane do końca czerwca 2007 r. Wtedy mija termin finansowania projektu określony przez rozporządzenie Rady Ministrów z grudnia 2006 r. Ewentualne opóźnienie w złożeniu protokołów przez wykonawców spowoduje, że MEN będzie szukał środków na sfinansowanie projektów z innych źródeł, co kilka razy miało miejsce i spowodowało zwłokę w płatościach (m.in. dostawy pracowni internetowych dla bibliotek szkolnych za 80 mln zł) - podkreśla dziennik. Według jego informacji, dostawcy są gotowi zrealizować zamówienie do końca czerwca.

Rozporządzenie Rady Ministrów z grudnia 2006 r. daje MEN na wydanie 500 mln zł czas do końca czerwca br. W tej puli znajduje się 230 mln zł na e-pracownie. Następne zamówienia są w toku m.in. przetarg na pracownie internetowe za ok. 400 mln zł - zapowiada Puls Biznesu i przypomina, że na lata 2004-06 MEN otrzymał na zakupy ok. 3 mld zł, w 3/4 pochodzących ze środków UE.

Sprzęt dla niewidomych

MEN opublikował także długoczekiwany wynik przetargu na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego dla uczniów niewidomych i słabo widzących. Resort podpisał umowę z konsorcjum firm: Emax oraz E.C.E. Konrad Łukasiewicz na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego do użytku przez uczniów niewidomych i słabo widzących uczących się w Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych oraz szkołach integracyjnych i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi. Łączna wartość zamówienia wynosi 38,9 mln zł. Na wyniki czekają także przetargi na sprzęt dla niepełnosprawnych.