MF dokona audytu systemu Comarchu

Dostarczone przez tę firmę rozwiązanie IKSOS ma wspomagać prace organów kontroli skarbowej. Projekt wdrożenia Informatycznego Systemu Wspomagania Kontroli Skarbowej rozpoczął się w 2004 r.

Jak pisała Rzeczpospolita, jeszcze rok temu system IKSOS nie działał. W pierwszej połowie tego roku miało się jednak zakończyć jego wdrożenie we wszystkich Urzędach Kontroli Skarbowej. Według dziennikarzy tego dziennika, system do września 2008 r. nie został uruchomiony. Tymczasem wówczas skończyła się gwarancja na jego działanie. Comarch nie był więc już zobowiązany do bezpłatnego usuwania błędów. Wartość projektów szacuje się na 2,2 mln euro.

Celem audytu prowadzonego przez Ministerstwo Finansów jest m.in.: sprawdzenie słabych punktów systemu; odchyleń od pierwotnych założeń; określenie czy funkcjonalność, architektura i rozwiązania techniczne umożliwią realizację założeń i wymagań biznesowych postawionych przed systemem. Audyt dotyczy Informatycznego Systemu Wspomagania Kontroli Skarbowej ISKOS, na który składają się: infrastruktura techniczna zlokalizowana w urzędach kontroli skarbowej i Ministerstwie Finansów, oprogramowanie systemowe i narzędziowe, oprogramowanie użytkowe opracowane przez dostawcę systemu, dokumentacja projektowa i dokumentacja Systemu.

O tym, na jakie pytania ma odpowiedzieć audyt czytaj na stronie Computerworld.pl.