MFW nie widzi wzrostu

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę wzrostu gospodarczego dla strefy euro.

Jak przewiduje MFW, w tym roku wzrost gospodarczy w Eurolandzie wyniesie 0,5%, w kwietniu br. ta prognoza mówiła o 1,1%. Ożywienie gospodarcze spodziewane jest w przyszłym roku – wzrost ma wynieść ok. 2% (wobec 2,3% z kwietniowej prognozy).

MFW zalecił Europejskiemu Bankowi Centralnemu gotowość do dalszych obniżek stóp procentowych. W strefie euro główna stopa procentowa wynosi 2%, a w USA jest dwa razy niższa. Według przedstawicieli Funduszu, kurs euro wobec dolara ustabilizował się i powinna być kontynuowany trend luzowania polityki monetarnej w Eurolandzie.

Poważnym problemem pozostaje deficyt budżetowy w największej gospodarce Eurolandu – MFW przewiduje, że w Niemczech w 2003 i w 2004 roku wyniesie on aż po 3,9% Produktu Krajowego Brutto. Dla Francji prognozy deficytu wynoszą odpowiednio 3,9% i 3,5%.

Gospodarka niemiecka ma wyjść ze stagnacji dopiero w przyszłym roku i osiągnąć tempo wzrostu w wysokości 1,8%.

Na koniec br. MFW przewiduje inflację dla strefy euro na poziomie 2% (podobna prognoza była ogłoszona w kwietniu 2003 r.), a na koniec 2004 – 1,6%.