MFW obniża prognozy

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozy wzrostu gospodarczego dla świata na 2005 rok, z powodu wysokich cen ropy naftowej i deficytu budżetowego USA.

Przewodniczący funduszu, Rodrigo Rato zapowiedział, podczas szczytu państw G20 w Berlinie, że MFW obniży prognozy podane we wrześniu br. z 4,3% do "nie mniej niż 4%".

Rato wspomniał również o sytuacji w niektórych państwach europejskich, które odnotowują wzrost gospodarczy poniżej 2% mimo ożywienia ekonomicznego w świecie. Państwa takie jak Niemcy powinny stworzyć bardziej elastyczne rynki pracy i zmniejszyć biurokrację.

PKB w strefie euro wzrósł o zaledwie 0,3% w III kw. br. w porównaniu z poprzednim kwartałem, a w Japonii o 0,1%. Amerykański wzrost o 3,7% również rozczarował rynek.


Zobacz również