MFW pesymistycznie

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę światowego wzrostu gospodarczego na rok 2003.

W raporcie przygotowywanym na wrześniowy szczyt MFW i Banku Światowego, przewidywany jest światowy wzrost gospodarczy w wysokości 3,1%, a nie tak jak poprzednio 3,2%. Tempo rozwoju gospodarki światowej ma przyspieszyć w II półroczu br., a w przyszłym roku osiągnąć 4%.

Dla USA MFW utrzymał prognozę wzrostu gospodarczego na 2003 rok na poziomie 2,2%, a na 2004 rok przewiduje 3,6%. Dla Niemiec fundusz obniżył prognozę do 0% z 0,5%, zaś na przyszły rok przewidywany jest wzrost PKB na poziomie 1,5%. Dla strefy euro na ten rok prognoza wzrostu gospodarczego również została obniżona - do 0,7% z 1,1%, zaś na 2004 rok przewidywane jest 1,9%.