MG zadowolone

Raport Ministerstwa Gospodarki omawiający stan polskiej przedsiębiorczości ocenia, że dobrze służy jej jednolity rynek unijny.

Świadczy o tym zarówno 23-proc. wzrost eksportu w 2006 r. rosnące zainteresowanie firm zagranicznych inwestowaniem w Polsce. W ub. roku tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 6,1% i było najwyższe od 9 lat. Wzrostowi gospodarczemu towarzyszył spadek bezrobocia: z 17,6 do 14,9 proc. Liczba pracowników w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła o 226 tys., czyli o 5% - podsumowują autorzy piątej edycji raportu.

Przychody przedsiębiorstw w porównaniu z 2005 r. wzrosły o blisko 30%, do 101,2 mld zł. Największy wzrost przychodów odnotowano w budownictwie, ochronie zdrowia i hotelarstwie. W efekcie przedsiębiorcy chętniej inwestują. W 2006 r. nakłady inwestycyjne firmy wzrosły o 25% (z 80 do ok. 100 mld zł).

W 2006 roku rozpoczęło działalność blisko 300 tys. firm, o 36 tys. więcej niż rok wcześniej. Łączna liczba firm zarejestrowanych w systemie REGON na koniec 2006 r. wyniosła 3,63 mln, w tym 3,5 mln to przedsiębiorstwa prywatne.

Autorzy raportu zwracają jednak uwagę, że mimo szybkiego rozwoju gospodarczego na niskim poziomie utrzymuje się innowacyjność firm. Mamy jeden z najniższych w UE udział wydatków na badania i rozwój w PKB (0,57% w 2005 r.). Wydatki te stopniowo rosną (8% w 2005 r.), podobnie jak udział wyrobów średniej i wysokiej techniki w produkcji sprzedanej.

W celu wyeliminowania utrudnień w rozwoju i prowadzeniu działalności gospodarczej raport rekomenduje następujące działania:

@ kontynuację działań na rzecz poprawy jakości i stanowienia prawa

@ wprowadzenie ułatwień w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

@ wzmacnianie przyjaznego przedsiębiorcom systemu otoczenia przedsiębiorstw

@ zachęcanie przedsiębiorców do innowacyjności.