MS: "Nigdy nie ujawniajcie kodu!"

Firmy tworzące oprogramowanie w modelu "open source" niszczą przemysł komputerowy, uważa Craig Mundie, członek kierownictwa koncernu Microsoft. "Sekretem sukcesu oprogramowania jest nieujawnianie jego kodu źródłowego", tłumaczy Mundie.

Wypowiedzi te przytacza magazyn The Inquirer - były one częścią wykładu Craiga Mundie, wygłoszonego w czasie odbywającej się w Brazylii konferencji poświęconej e-commerce.

Zdaniem przedstawiciela Microsoftu, organizacje takie jakie FSF (Free Software Foundation - Fundacja na rzecz Wolnego Oprogramowania) popularyzując wykorzystywanie oprogramowania open source, chcą zniszczyć pewien model biznesowy, który jak dotąd przynosił korzyści producentom programów.

Mundie tłumaczy, że nieujawnianie kodu źródłowego daje szanse rozwoju małym firmom, dla których środki pozyskiwane z tytułu praw autorskich są często jedynym źródłem dochodów. Jego zdaniem, wielu firm po prostu nie stać na dzielenie się kodem źródłowym swoich produktów.

Więcej informacji:

http://Theinquirer.net/


Zobacz również