MS zadrży pod koniec roku?

Prawdopodobnie pod koniec roku przedstawione zostaną wyniki prowadzonego przez Unię Europejską dochodzenia w sprawie Microsoftu. Przedstawiciele UE sprawdzają, czy koncern rzeczywiście nieuczciwie konkurował z firmą Sun Microsystems.

Prawdopodobnie pod koniec roku przedstawione zostaną wyniki prowadzonego przez Unię Europejską dochodzenia w sprawie Microsoftu. Przedstawiciele UE sprawdzają, czy koncern rzeczywiście nieuczciwie konkurował z firmą Sun Microsystems.

Termin przedstawienia wyników dochodzenia podał wczoraj Philip Lowe, dyrektor jednej z komisji unijnych, zajmujących się konkurencją na rynku. Jego zdaniem, dochodzenie zbliża się ku końcowi i w ciągu kilku miesięcy będzie można przedstawić jego wyniki. Bardzo prawdopodobne jest jednak, że UE poczeka z ich ostatecznym sformułowaniem do czasu zakończenia postępowania przeciwko Microsoftowi, prowadzonego przez amerykański sąd na wniosek przedstawicieli dziewięciu stanów, zarzucających firmie praktyki monopolistyczne.

Europejskie dochodzenie przeciwko Microsoftowi trwa od 1998 r., kiedy to Sun Microsystems oskarżył giganta z Redmond o zatajenie informacji technicznych dotyczących systemu Windows NT, których znajomość była niezbędna do dostosowania produktów Sun do standardów Microsoftu. Sprawa ta została w zeszłym roku rozszerzona przez UE o zagadnienia związane z technologią strumieniowej transmisji multimediów, zaimplementowane do programu Windows Media Player.