MSP bez lęku

Małe i średnie przedsiębiorstwa z Europy Środkowo – Wschodniej wierzą, że poradzą sobie na rynku rozszerzonej Unii Europejskiej, a ich najważniejszym strategicznym celem jest utrwalenie dobrych stosunków z klientami na własnym, lokalnym rynku – wynika z badania przeprowadzonego przez Economist Intelligence Unit.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Economist Intelligence Unit, siostrzaną spółkę The Economist, aż 97% ankietowanych przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw z Europy Środkowo – Wschodniej uważa, że rozszerzenie Unii Europejskiej jest dla nich ogólnie korzystne. Najważniejsze korzyści to większa stabilizacja makroekonomiczna oraz poprawa jakości systemu prawnego.

Ryzyko, które wiąże się z rozszerzeniem UE to zwiększona konkurencja, głównie ze strony wielkich międzynarodowych koncernów, które stać na prowadzenie wojen cenowych. Ryzyko ze strony MSP związane jest z bardziej otwartymi zasadami zaopatrywania się.

Ponad połowa ankietowanych menedżerów MSP z naszego regionu przyznaje, że ma niewystarczającą wiedzę o normach europejskich i nowych przepisach, i o możliwościach ubiegania się o fundusze strukturalne. Być może dlatego aż dwie trzecie nie zamierza starać się o pomoc w finansowaniu inwestycji.

Co drugi respondent uważa również, że z powodu rozszerzenia UE wzrośnie presja płacowa. Widzą potrzebę kontroli kosztów w łańcuchu dostaw, szkolenia pracowników i oddawania części działalności w outsourcing. Utrwalenie dobrych stosunków z klientami na własnym rynku większość ankietowanych zamierza osiągnąć przez poprawę efektywności działów sprzedaży i marketingu, lepszą obsługę klienta oraz inwestycje w nowe technologie.

Zdaniem większości (81%) respondentów, już za rok ich firmy będą działały w pełnej harmonii z normami unijnymi, uda się również sprostać związanym z dostosowaniem dodatkowym kosztom. Według 47% koszty wzrosną nieznacznie, a według 40% pozostaną niezmienione lub spadną. Menedżerowie MSP obawiają się głównie utrudnionego dostępu do kapitału i zwiększonego ryzyka finansowego.


Zobacz również