MSP czekają

Według raportu Krajowej Izby Gospodarczej, 60% polskich małych i średnich firm nie rozpoczęło jeszcze przygotowań do działania w warunkach uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej.

Z danych KIG wynika ponadto, że 9% firm obawia się, że po przystąpieniu Polski do Unii – upadnie. 86% spółek nie dokonało jeszcze oceny kosztów swojego przystosowania do działania na wspólnym rynku.

Jakkolwiek większość (60%) spodziewa się zdecydowanego zaostrzenia konkurencji po wejściu do Unii, przedsiębiorcy widzą też w akcesji szanse na poprawę swojej sytuacji. M.in. 30% liczy, że działalność biznesowa będzie w Unii Europejskiej bardziej przejrzysta.

82% przedstawicieli małych i średnich firm popiera obecnie przystąpienie Polski do UE, przeciwnych jest 9%, a kolejne 9% - nie ma zdania.


Zobacz również