MSP: reaktywacja

Każdy ma swoje problemy. W Stanach Zjednoczonych na przykład - walczą z sięgającym już 6% bezrobociem. Do roli rycerza, który uratować ma rynek pracy, predestynowany jest sektor małych firm, który zwolna powraca na ścieżkę wzrostu.

Po dwóch latach spadków widać oznaki poprawy w amerykańskim sektorze małych i średnich firm. Dotyczą niektórych branż: obronności, produkcji, budowlanej, handlu nieruchomościami, usług prawnych. Według danych In-Stat/MDR liczba małych i średnich firm amerykańskich - w skali stosowanej za Wielką Wodą do 500 pracowników - wzrośnie do końca 2003 roku z 2,3 mln do 2,4 mln. W sektorze pracować będzie łącznie 38 mln osób. Nie wiadomo, na ile wynika to wyłącznie z redukcji zatrudnienia i przechodzenia firm z klasy "dużych" do "średnich i małych". Do 2007 roku liczba firm o takich parametrach wielkości wzrosnąć ma do 2,7 mln dając zatrudnienie 41 mln osób - czyli jednej trzeciej wszystkich pracowników w USA.

Według In-Stat/MDR największy udział w zatrudnieniu mają firmy zatrudniające powyżej 20 osób. Do końca roku będą zatrudniały 55% pracowników tego sektora. Najszybciej jednak rośnie liczba zatrudnienia wśród firm poniżej tego poziomu zatrudnienia. Według analizy In-Stat/MDR obecnie 35% małych firm działa w branży usługowej, 23% - w detalicznej, 11% - wytwórczej, 10% - budowlanej, 9% - handlowej (hurt i detal).

I chociaż według danych Biura Rzecznika Małych Firm przy rządzie federalnym (Office of Advocacy przy U.S. Small Business Administration), w 2002 roku więcej firm zamknęło podwoje niż rozpoczęło działalność, to nadal ich właściciele stanowią 99% amerykańskich pracodawców i wpłacają do budżetu 44,5% wszystkich podatków z sektora prywatnego. W ub. roku zbankrutowało 38,16 tys. małych amerykańskich firm, 584,5 tys. zamknęło działalność i powstało 550,1 tys. nowych. Mały biznes tworzy 60 do 80% nowych miejsc pracy liczonych netto co roku, według SBA, zatrudniając np. 39% wszystkich pracowników high tech, wytwarza 13 do 14 razy więcej patentów w przeliczeniu na pracownika niż duże firmy.