MSP słabo przejmują się ekologią

Tylko jedna piąta mikrofirm - zatrudniających do 10 osób - w jakikolwiek sposób ogranicza wpływ swojej działalności na środowisko naturalne. Częściej (44%) przeciwdziałaniem degradacji środowiska zajmują się za to firmy zatrudniające od 50 do 250 osób.

Raport "SME-nvironment 2003" powstał w oparciu o badanie 8000 brytyjskich firm sektora MSP przeprowadzone przez NetRegs na zlecenie brytyjskiej Agencji Środowiska.

Około 60% śmieci pokonsumpcyjnych i około 80% przypadków skażenia środowiska w Anglii i Walii jest autorstwa małych firm. Tylko około 20% mikrofirm prowadzi jakąkolwiek aktywną politykę związaną z ochroną środowiska, w przypadku firm średnich odsetek ten sięga 44%.

Firmy, które uwzględniają w swojej działalności wpływ na środowisko działają w pierwszym rzędzie z pobudek altruistycznych, tylko ok. 8% z nich łączy swoje ekologiczne zaangażowanie z możliwością uzyskania jakiejś korzyści biznesowej. 54% firm ogólnie "przejmuje się ekologią", a dla 39% jest to związane z wymogami obowiązującego prawa (choć tylko 18% dociekało, które to przepisy konkretnie ich dotyczą).

Przedstawiciele Agencji wyrazili w komentarzu do raportu swój niepokój niską świadomością ekologiczną firm sektora MSP, podkreślając, że "każda działalność gospodarcza, nawet na najmniejsza skalę, wywiera wpływ na środowisko naturalne".


Zobacz również