MSWiA: pierwsze projekty na e-administrację

Witold Drożdż, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że w tym roku planowane jest rozpoczęcie i rozstrzygnięcie przetargów związanych z e-administracją o wartości co najmniej 350 mln zł.

Minister poinformował o tym podczas konferencji TeraForum organizowanej przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji.

MSWiA będzie realizować projekty dotyczące m.in. europejskiego numeru alarmowego 112, elektronicznego dowodu osobistego pl.ID oraz platformy informatycznej, która pozwala na załatwianie spraw urzędowych za pomocą internetu - e-PUAP2.

To projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej (w 85-90%), w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Będą realizowane przez MSWiA we współpracy z innymi resortami.