MSWiA: wszystkie akty prawne mają być dostępne w Internecie

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji od 1 stycznia 2009 roku wszystkie akty prawne wydawane przez urzędy będą również publikowane w Internecie. Jak podaje Rzeczpospolita, MSWiA planowało wprowadzić nowe przepisy od 1 lipca br., jednak warunki technologiczne urzędów jak i regulacje prawne dopiero teraz umożliwiają obowiązywanie nowego prawa.

"Rozporządzenie ministerstwa jest odpowiedzią na potrzebę dostępu do przepisów prawa. Wciąż budzi to wielkie zainteresowanie ze strony innych ministerstw, resortów jak i zwykłych ludzi" - mówi Wioletta Paprocka, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Według rozporządzenia ministra wszystkie akty prawne mają być zamieszczane w elektronicznych dziennikach urzędowych w formacie PDF. Dzięki temu każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z wydawanymi aktami prawa przez dowolny urząd.

Jak podaje Rzeczpospolita, rozporządzenie określa również wymogi techniczne: "dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne doręczanych do ogłoszenia w dziennikach urzędowych, elektronicznej formy dzienników urzędowych, środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych używanych do udostępniania dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego albo zawartych w nich aktów prawnych".

"Przed wydaniem rozporządzenia ministerstwo przeprowadziło szereg konsultacji z innymi resortami jak i przedstawicielami branży IT. Wspólnie zadecydowaliśmy, że najlepszym i najbezpieczniejszym formatem dla publikacji aktów prawnych jest PDF" - mówi Wioletta Paprocka.

Jak tłumaczy rzecznik ministerstwa obecnie dokumenty elektroniczne zawierające akty podlegające ogłoszeniu są zapisywane w formacie XML. Każdy z nich jest zabezpieczony podpisem elektronicznym organu upoważnionego do wydania takiego aktu. W przypadku dzienników urzędowych, ogłasza się je w formacie PDF i również sygnuje bezpiecznym podpisem elektronicznym. Teraz każdy akt prawny, zarówno wydany przez małą gminę jak i komisję sejmowe, będzie publikowany online w formacie PDF.