Macowe skarby

Osoby udające się w krótszą lub dłuższą podróż często korzystają z serwisów internetowych, takich jak Google Maps lub Yahoo Maps, w celu utworzenia mapy. Gotowy zrzut z mapą można zaimportować do programu graficznego, aby oznaczyć planowaną trasę grubą, czerwoną linią...


Osoby udające się w krótszą lub dłuższą podróż często korzystają z serwisów internetowych, takich jak Google Maps lub Yahoo Maps, w celu utworzenia mapy. Gotowy zrzut z mapą można zaimportować do programu graficznego, aby oznaczyć planowaną trasę grubą, czerwoną linią...

Nakładka na mapy

Meander 1.2

Kartograf Meander umożliwia tworzenie własnych map i szybkiego obliczania odległości

Kartograf Meander umożliwia tworzenie własnych map i szybkiego obliczania odległości

Osoby udające się w krótszą lub dłuższą podróż często korzystają z serwisów internetowych, takich jak Google Maps lub Yahoo Maps, w celu utworzenia mapy. Gotowy zrzut z mapą można zaimportować do programu graficznego, aby oznaczyć planowaną trasę grubą, czerwoną linią. Jednak tworzenie własnych map może być prostsze dzięki programowi Meander 1.2 firmy Acutus Trading ( IMI ; 20 USD; meander.macpaq.com) Po uruchomieniu wyświetlane jest duże, przezroczyste okno, które można umieścić nad dowolną mapą. Od tej chwili możliwe jest rysowanie trasy między dowolnymi punktami mapy. Pozwala to uzyskać znacznie bardziej precyzyjny plan podróży z alternatywnymi trasami. Po zakończeniu można zrobić zrzut mapy z zaznaczoną trasą i wyeksportować jako plik JPEG lub zapisać w bibliotece programu w celu wykorzystania w przyszłości. Meander zapewnia także bardziej zaawansowane funkcje. Po wprowadzeniu skali mapy obliczana jest całkowita długość trasy. Można także zmieniać wielkość mapy, dostosowując współczynnik powiększenia nakładki Meander bez konieczności odtwarzania całej trasy (należy jedynie pamiętać o zmianie kalibracji skali). Szkoda tylko, że podczas eksportowania mapy do formatu JPEG nie jest zapisywana informacja o długości.

W prosty sposób można dostosować wiele aspektów interfejsu użytkownika, w tym typ, kolor i grubość linii wskazującej trasę, a także poziom przezroczystości i kolor nakładki. Oczywiście Meander nie jest ograniczony tylko do map w witrynach internetowych -możliwe jest jego użycie dla dowolnego obiektu, który można wyświetlić w oknie na ekranie. Innymi słowy, możliwe jest mierzenie wymiarów obiektu na zdjęciu lub rysunku, jeśli tylko znamy jego skalę.

Pomimo wielu unikatowych funkcji aktualna wersja programu Meander sprawia wrażenie, że nie jest do końca dopracowana. Na przykład funkcja Library umożliwia zapisywanie tras w celu późniejszego użycia oraz grupowania zapisanych map i tras w różnych kategoriach. Jednak korzystanie z tej biblioteki jest zbyt skomplikowane. Co gorsza, system pomocy często zawiera niedokładne informacje.

W programie brakuje także pewnych dość przydatnych funkcji, na przykład chciałbym mieć możliwość dopasowywania tras do poszczególnych punktów, używając klawiszy strzałek do przesuwania mapy. Brakuje także możliwości łączenia wielu punktów krzywą lub prostą linią, rysowania swobodnego, a także dodawania własnych oznaczeń (takich jak "stacja benzynowa po prawej"). Nie można także łączyć wielu map w przypadku dłuższej trasy, a także określać długości poszczególnych odcinków trasy. Mam nadzieję, że takie opcje pojawią się w kolejnej wersji tego przydatnego narzędzia.

Obsługa okien

MondoMouse 1.1

<b>Wyszukiwarka okien</b> MondoMouse ułatwia identyfikowanie i  rzenoszenie okien, a także zmianę ich wielkości.

<b>Wyszukiwarka okien</b> MondoMouse ułatwia identyfikowanie i rzenoszenie okien, a także zmianę ich wielkości.

Praca z oknami w systemie OS X jest bardzo wygodna, ale wielu użytkowników narzeka na fakt, że rozmiar okna można zmienić tylko za pomocą prawego dolnego rogu. Z kolei przesuwanie okna jest możliwe tylko poprzez uchwycenie paska tytułu okna lub "metalowych" krawędzi okna niektórych aplikacji. Aby usunąć takie ograniczenia, można skorzystać z narzędzia MondoMouse 1.1 firmy Atomic Bird (15 USD;http://www.atomicbird.com ). Ten panel preferencji zapewnia wiele unikatowych możliwości, takich jak przesuwanie i identyfikowanie okien oraz zmienianie ich wielkości bez konieczności przełączania się lub klikania określonych obszarów. Po zainstalowaniu narzędzia MondoMouse można wybrać modyfikatory klawiaturowe dla poszczególnych trybów. Wszystkie tryby stają się dostępne natychmiast po zdefiniowaniu. Tryb Move Window pozwala przesuwać okna poprzez wskazanie dowolnej ich części. W tym celu wystarczy umieścić kursor nad oknem, nacisnąć wybrany skrót klawiaturowy, a następnie przeciągnąć okno w inne miejsce. Jest to możliwe nawet w sytuacji, gdy okno jest ukryte za innym oknem. Wprawdzie system OS X umożliwia przesuwanie okien w tle poprzez naciśnięcie klawisza jabłko i przeciągnięcie paska tytułu, ale MondoMouse pozwala użyć dowolnej części okna.

W podobny sposób działa tryb Resize Window, ale zamiast przesuwania okna zmieniana jest jego wielkość w kierunku zgodnym z ruchem myszy. Ta funkcja będzie przydatna w sytuacji, gdy prawa lub dolna krawędź okna znajduje się poza ekranem. Zamiast przeciągać okno z powrotem na ekran, można je zmodyfikować bez zmiany pozycji. Niestety, funkcja ta nie działa ze wszystkimi oknami, a w szczególności z oknami aplikacji, które korzystają z klasycznego systemu zarządzania oknami. Dotyczy to takich aplikacji jak Microsoft Office, Adobe CS i BBEdit firmy Bare Bones Software. Narzędzie MondoMouse oferuje także przydatny tryb Display Information, który przywołuje pływającą etykietę z informacjami po wskazaniu dowolnej części okna. Jest to przydatne podczas szukania określonego okna, które zostało ukryte gdzieś głęboko za innymi dokumentami. Jeśli tylko widoczna jest dowolna część okna, MondoMouse może je zidentyfikować.

<b>Praca wsadowa</b> Narzędzie PhotoToolCM umożliwia szybką zmianę wielkości zdjęć poprzez menu kontekstowe.

<b>Praca wsadowa</b> Narzędzie PhotoToolCM umożliwia szybką zmianę wielkości zdjęć poprzez menu kontekstowe.

Miłośnicy "aktywnego kursora" -popularne opcji w niektórych wariantach Uniksa - z pewnością ucieszą się z trybu Focus Follows Mouse. Umożliwia on przełączanie na dowolne okno po prostu poprzez umieszczenie nad nim myszy (oczywiście po naciśnięciu odpowiedniego skrótu klawiaturowego). MondoMouse pozwala określić opóźnienie aktywnego przełączania okien. Podobnie jak w przypadku trybu Display Information można włączyć tryb Focus Follows Mouse na stałe. W takim przypadku program MondoMouse będzie automatycznie uaktywniał okno, nad którym kursor znajduje się przez ponad 1,5 sekundy. Moim jedynym zastrzeżeniem jest to, że pływające etykiety wyświetlają się natychmiast po naciśnięciu skrótu klawiszowego. Jeśli przypisano klawisze, które są używane także przez aktywną aplikację (na przykład klawisz Control, który służy do wywoływania menu kontekstowego), pojawiające się etykiety mogą utrudnić korzystanie z programu.

Wolałbym więc, aby każdy z trybów MondoMouse umożliwiał ustawienie oddzielnego opóźnienia. Po drugie, od czasu do czasu zdarza się, że etykiety z informacjami pozostają na ekranie nawet po zwolnieniu przypisanych klawiszy modyfikujących. Narzędzie MondoMouse wymaga pewnego przyzwyczajenia, ponieważ drastycznie zmienia sposób korzystania z myszy. Wydaje się jednak, że wielu użytkowników skorzysta z możliwości zapewnianych przez to przydatne oprogramowanie.

Narzędzia do zmiany wielkości obrazów

Moje codzienne obowiązki zwykle wymagają pracy z obrazami. Często zdarza się, ze muszę zmieniać wielkość obrazów według ich dłuższego boku (patrz zrzut "Praca wsadowa"). Oczywiście wiele aplikacji zapewnia takie funkcje, ale potrzebowałem prostego, szybkiego i niedrogiego rozwiązania do obróbki teczek zawierających duże ilości zdjęć. Poniżej przedstawiam kilka takich narzędzi (niestety, pracują one tylko z plikami JPEG). Pierwszy program to KStudio Resize 1.4.2 (; dobrowolna płatność; kstudio.net), które umożliwia także konwersję innych plików do formatu JPEG). Teczkę z obrazami JPEG należy przeciągnąć na ikonę Resize w doku lub w Finderze, bądź na okno Resize, jeśli program został juz uruchomiony. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego z opcjami zmiany wielkości obrazów w tej teczce. Można wybrać żądane rozmiary i proporcje. Szkoda tylko, ze próba wyświetlenia pomocy powoduje pojawienie się dziwnego komunikatu o błędzie. Bardziej rozbudowany, ale trudniejszy w użyciu program SmallImage 2.0.6 ( ii bezpłatny; macworld.com/1743) pozwala na pracę z wieloma teczkami jednocześnie. Po przeciągnięciu żądanych elementów w oknie programu pojawia się lista teczek i zawartych w nich obrazów. Jedną z zalet takiego rozwiązania jest możliwość wybierania i usuwania obrazów, których nie chcemy modyfikować. Fanom menu kontekstowego z pewnością spodoba się narzędzie Pixture Studio PhotoToolCM 2.0 (i ; bezpłatny; www.pixture.com ). Aby uzyskać dostęp do jego funkcji, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy obraz lub grupę obrazów w Finderze. W menu kontekstowym PhotoTool umieszczono wiele opcji, włącznie z funkcją pracy wsadowej. PhotoToolCM zapewnia najbardziej rozbudowane funkcje, ale niestety nie działa jeszcze na Macintoshach z procesorami Intela. Jaka jest jakość obrazów przetworzonych za pomocą tych narzędzi? Aby to sprawdzić, zmieniłem wielkość tego samego zrzutu ekranowego w każdej aplikacji. Obraz z narzędzia SmallImage był bardzo ziarnisty, nawet po wybraniu ustawienia najwyższej jakości. Resize i PhotoToolCM zapewniły znacznie lepsze rezultaty. Warto wspomnieć, ze filtr ostrości narzędzia PhotoToolCM pozwolił uzyskać trochę bardziej czytelny tekst.p