Macowe skarby

Chax 1.3... PlaintextPaste 0.2... MenuStrip 3.0... SMARTReporter 2.1...


Chax 1.3... PlaintextPaste 0.2... MenuStrip 3.0... SMARTReporter 2.1...

Dodatek do iChata

Chax 1.3

Macowe skarby

Kto tam puka? Chax umożliwia wyświetlanie wielu przydatnych informacji na ikonie iChata w doku

W poprzednim numerze Macworlda pisaliśmy o narzędziu DockStar, które dodaje do programu Mail lepsze wskaźniki odebranych wiadomości w Doku. Kilka osób zadało mi pytanie, czy podobny dodatek jest dostępny również dla komunikatora iChat. Mogę udzielić pozytywnej odpowiedzi na to pytanie. Darmowy Chax 1.3 (http://www.ksuther.com ) informuje o przychodzących zaproszeniach bez konieczności przełączania do iChata. Jednak to nie wszystko - autorowi udało się dodać do tego komunikatora internetowego wiele ciekawych funkcji.

Po zainstalowaniu narzędzia Chax w oknie dialogowym preferencji iChata pojawia się karta Chax z nowymi ustawieniami. Poszczególne opcje zostały pogrupowane na różnych zakładkach: User List (Lista użytkowników), Chats (Rozmowy), Away (ustawienia nieobecności użytkownika) i Notifications (Powiadomienia). Nas najbardziej interesuje ostatnia zakładka, na której można określić, czy ikona iChata w doku będzie przedstawiała listę nieodczytanych wiadomości lub nazwy ich nadawców. Na ikonie można wyświetlać cztery nazwy rozmówców (zwykle mieszczą się tam tylko ich imiona). Użytkownik może określić również kolor tych "etykiet".

Opcje na zakładce User List pozwalają zmienić krój czcionki i jej rozmiar (ale już nie kolor) nazw i statusów na liście Buddy List. Zamiast imion i nazwisk można wyświetlać pseudonimy rozmówców z książki adresowej.

Na zakładce Chats można włączyć automatyczną akceptację rozmów tekstowych (przez co nie trzeba klikać przycisku Accept przed wpisaniem odpowiedzi) i przesyłanych plików. Zmiany statusu znajomych mogą być wyświetlane bezpośrednio w oknie wiadomości, co oznacza, że te zmiany zostaną zapisane także w zapisach tekstowych rozmowy.

Z kolei zakładka Away pozwala zmodyfikować automatyczną odpowiedź w przypadku nieobecności, a także ustawić status Away po upływie określonego czasu.

Poznanie wszystkich funkcji programu iChat może być skomplikowane, gdyż autor nie dołącza żadnej dokumentacji. Na szczęście opis poszczególnych opcji można znaleźć na stronie internetowej (wraz z przydatnymi zrzutami ekranowymi). Jak się okazuje, wiele funkcji tego narzędzia zostało ukryte we własnych menu programu iChat; na przykład w menu View pojawia się polecenie zmiany wiersza statusu dla osób na liście Buddy List.

Podsumowując, Chat to świetne narzędzie dla osób, które często korzystają z iChata do prowadzenia rozmów sieciowych ze znajomymi.

Narzędzie do wklejania tekstu

PlaintextPaste 0.2

Macowe skarby

Zwykły tekst Narzędzie PlaintextPaste szybko usuwa formatowanie z tekstu znajdującego się w schowku

Osoby pracujące z tekstem potrzebują narzędzia, które umożliwiałoby czyszczenie kopiowanego i wklejanego tekstu. Jednym z najlepszych programów do wykonywania takich zadań jest textSoap (25 USD;http://www.unmarked.com ), jednak czasami konieczne jest tylko usunięcie formatowania tekstu, tzn. stylów i niepotrzebnych czcionek. Odpowiednie funkcje zapewnia na przykład darmowy PlainClip (http://www.bluem.net/downloads/plain-clip_en/ ). Niedawno jednak odkryłem inne darmowe narzędzie - PlainTextPaste 0.2 (http://www.pozytron.com ), które oferuje wiele ciekawych możliwości.

Program modyfikuje menu Edit aplikacji Cocoa, dodając do niego kilka przydatnych opcji. Polecenie Paste Plain Text umożliwia wklejanie zawartości schowka jako zwykły tekst poprzez usunięcie niepotrzebnego formatowania, natomiast polecenie Copy Plain Text kopiuje zaznaczony tekst do schowka. Polecenie Paste As 7-Bit ASCII wkleja zawartość schowka jako 7-bitowy tekst ASCII, zastępując niektóre znaki ich najbliższymi odpowiednikami. Często przydatne może być polecenie Swap Selection With Clipboard, które zastępuje zaznaczony tekst zawartością schowka, jednocześnie kopiując ten tekst do schowka. Z kolei polecenie Special Characters wyświetla systemową paletę znaków, za pomocą której można wstawić rzadziej używane znaki.

Ponieważ są to "prawdziwe" pozycje menu, można użyć funkcji Keyboard Shortcuts (w panelu preferencji Keyboard & Mouse) do przypisania własnych skrótów klawiaturowych; na przykład kombinacja klawiszy Control-Shift-V może posłużyć do wklejania zawartości schowka jako zwykły tekst. Za pomocą panelu preferencji PlaintextPaste można określić, które z powyższych pozycji będą pojawiały się w menu, a także wybrać sposób ich wyświetlania (na przykład w podmenu).

Największą wadą tego programu jest to, że nowe pozycje menu Edit są dostępne tylko w aplikacjach Cocoa, takich jak Mail i TextEdit. Innymi słowy, nie jest możliwe użycie tego narzędzia w wielu aplikacjach. Dotyczy to m.in. programów Microsoft Word, BBEdit i innych. Plain Clip jest bardziej elastyczny pod tym względem, gdyż jest uruchamiany jako oddzielna aplikacja.