Macowe skarby

MilkyWay 1.5.6... NuFile 1.7... DropCopy 1.02...


MilkyWay 1.5.6... NuFile 1.7... DropCopy 1.02...

Przeglądarka obrazów

MilkyWay 1.5.6

Macowe skarby

Jednym z ciekawszych programów narzędziowych jest QuickImage CM (http://www.pixture.com ), które dodaje menu kontekstowe umożliwiające wyświetlanie, a nawet edytowanie obrazów i zdjęć bezpośrednio w Finderze. Innym narzędziem tego typu jest program MilkyWay 1.5.6 (www.lny.mine.nu), który zapewnia świetny sposób szybkiego wyświetlania plików odebranych pocztą elektroniczną, skopiowanych z sieci lub przegranych z aparatu cyfrowego. Po jego uruchomieniu wystarczy kliknąć dowolny obraz w Finderze (w formacie JPEG, GIF, TIFF, PNG lub PDF - obejmuje to wszystkie formaty obsługiwane przez Preview i QuickTime'a), aby wyświetlić na ekranie małe okno z podglądem tego obrazu.

Jeśli do komputera jest podłączona mysz z kółkiem przewijania, można zmieniać rozmiar tego okna poprzez kliknięcie go, a następnie przewinięcie kółkiem. Kliknięcie innego obrazu w Finderze spowoduje wyświetlenie jego podglądu zamiast aktualnie widocznego. Aby zamknąć okno podglądu, wystarczy kliknąć w pustym obszarze Findera lub anulować zaznaczenie obrazu. W razie potrzeby obrazy mogą być wyświetlane przez cały czas do momentu zamknięcia okna.

Przesunięcie myszą nad oknem podglądu MilkyWay powoduje wyświetlenie małego paska narzędzi z różnymi opcjami. Możliwe jest zamknięcie okna, powiększenie do rozmiarów całego ekranu (ten sam efekt można osiągnąć poprzez dwukrotne kliknięcie podglądu), obracanie obrazu, utworzenie miniatury dla ikony w Finderze, a także przeniesienie pliku do kosza. Niestety, poszczególne przyciski nie mają etykiet z opisem funkcji.

Dodatkowe opcje są ukryte w menu kontekstowym. Po kliknięciu podglądu prawym przyciskiem myszy można ustawić obraz jako obrazek biurka lub otworzyć go w domyślnej aplikacji.

W preferencjach programu można znaleźć wiele ciekawych ustawień. Przede wszystkim można ustawić wielkość okna podglądu i jego przezroczystość, wybrać widok 3D imitujący konferencję w programie iChat AV, a także dostosować sposób wyświetlania obrazu.

Pewną wadą programu jest to, że nie można usunąć z kosza obrazów, których podgląd został wyświetlony. Jest to możliwe dopiero po zamknięciu programu MilkyWay. Jednak pomimo tej niedogodności możliwość szybkiego wyświetlania obrazów i zdjęć w Finderze będzie przydatna dla większości użytkowników.

Dodatek do menu kontekstowego

NuFile 1.7

Macowe skarby

Pliki na żądanie Program NuFile ułatwia tworzenie nowych dokumentów w otwartym oknie Findera

W systemie Windows można kliknąć pulpit prawym przyciskiem myszy i wybrać odpowiednią pozycję z menu kontekstowego, aby utworzyć nowy dokument określonego typu. Analogiczna opcja nie jest dostępna w Mac OS-ie X, choć przydałaby się dla osób, które niedawno przesiadły się na Maca z peceta. Jest to przydatna sztuczka, gdyż pozwala precyzyjnie określić miejsce, w którym powstanie nowy dokument, szczególnie jeśli docelowa teczka jest już otwarta w Finderze.

Na szczęście zaniedbania Apple'a nadrabiają inne firmy. Program Document Palette (http://www.coldpizzasoftware.com ) umożliwia utworzenie nowego dokumentu w otwartej teczce Findera poprzez naciśnięcie skrótu klawiaturowego, a następnie wybranie typu dokumentu z otwartego okna. Niedawno odkryłem narzędzie NuFile 1.8 (http://www.growlichat.com ), które stanowi odpowiednik opisanej powyżej funkcji Windows. W menu kontekstowych Findera pojawia się nowa pozycja New File zawierająca różne typy dokumentów. Wystarczy więc kliknąć prawym przyciskiem myszy w wybranej teczce, aby utworzyć w niej dowolny dokument.

Oczywiście możliwe jest dostosowanie typów dokumentów dostępnych poprzez menu kontekstowe. W panelu preferencji programu znajdują się poszczególne typy plików wraz z opisami. Można określić etykietę widoczną w menu kontekstowym, domyślną nazwę nowego dokumentu wraz z rozszerzeniem oraz położenie szablonu pliku. Z listy można usuwać niepotrzebne typy plików (lub je ukrywać), a także dodawać własne, takie jak dokument BBEdit. Kolejność typów dokumentów można swobodnie zmieniać. Zaznaczenie odpowiedniej opcji powoduje automatyczne otwieranie plików po ich utworzeniu.

Program Document Palette umieszcza wszystkie szablony dokumentów w pojedynczej teczce (nazwa_użytkownika/Library/Application Support). Niestety, narzędzie NuFile jest pozbawione tej przydatnej funkcji, co oznacza, że szablony pozostają w dotychczasowym miejscu. Ich przeniesienie uniemożliwi ich odnalezienie przez NuFile.

Jako szablon może posłużyć dowolny dokument, na przykład częściowo wypełniona faktura z danymi firmy. Wybranie takiego dokumentu z menu kontekstowego NuFile oznacza po prostu utworzenie kopii oryginalnego pliku.

Program jest z pewnością bardzo ciekawy, ale należy zauważyć kilka jego wad. Przede wszystkim do instalatora nie dołączono dokumentacji, a podczas instalacji nie jest wyświetlana żadna informacja o tym, co zostanie zainstalowane i gdzie. Fragmentaryczna dokumentacja jest dostępna tylko na stronie autora. Po drugie, program domyślnie instaluje się dla wszystkich użytkowników danego komputera. Brakuje więc opcji instalacji dla pojedynczego konta. Po trzecie, po zainstalowaniu program automatycznie restartuje Findera, nie wyświetlając przy tym żadnego ostrzeżenia. Powoduje to zamknięcie wszystkich otwartych okien i przerwanie wykonywanych operacji.

Na szczęście działanie programu nie sprawia żadnych problemów. Wprawdzie NuFile nie jest tak dopracowany jak Document Palette, ale korzystanie z niego jest bardzo intuicyjne i wygodne.