Macowe skarby

FileChute 2.0.5... UnPlugged 1.7... BlueHarvest 1.1...


FileChute 2.0.5... UnPlugged 1.7... BlueHarvest 1.1...

Narzędzie do przenoszania plików

BlueHarvest 1.1

Powszechna dostępność poczty elektronicznej znacznie ułatwiła przesyłanie niewielkich plików jako załączników. Co jednak zrobić w przypadku, gdy konieczne jest wysyłanie plików o dużej wielkości? Wielu dostawców usług internetowych wprowadziło ograniczenie wielkości załączników. Ponadto próba wysłania lub odebrania pliku o rozmiarze 20 MB może sprawiać problemy.

Osoby, które często przesyłają duże pliki przez Internet, mogą skorzystać z narzędzia FileChute 2.0.5 firmy Yellow Mug Software (4 myszy; 15 USD;http://www.yellowmug.com ). Umożliwia ono skopiowanie plików na wybrany serwer, a następnie tworzy adres URL, który wystarczy przekazać odbiorcy.

FileChute współpracuje najlepiej z kontem .Mac (odpowiednie dane są pobierane automatycznie z panelu preferencji .Mac), ale działa także z serwerami WebDAV i FTP. Plik, teczkę lub grupę plików do skopiowania wystarczy przeciągnąć na okno programu. Jeśli przesyłanych jest wiele plików lub teczek (bądź pojedynczy plik o dużym rozmiarze), należy wybrać typ archiwum, które zostanie utworzone (.dmg, .tar lub .zip). W przypadku archiwów .dmg można nawet wybrać hasło. Po skonfigurowaniu FileChute przesyła plik na dysk iDisk lub wybrany serwer, a następnie wyświetla adres URL tego pliku, który można na przykład skopiować i wkleić do wiadomości e-mail. Odbiorca musi kliknąć ten odsyłacz, aby pobrać plik poprzez przeglądarkę internetową.

Jeżeli skonfigurowano wiele serwerów, pliki można przesłać do jednego z nich poprzez wybranie właściwej pozycji z menu rozwijanego. FileChute zapewnia dwie opcje czyszczenia nieaktualnych plików po ich pobraniu. Po pierwsze, można określić czas ważności plików na serwerze (od 1 do 30 dni). W takim przypadku kliknięcie dużego, czerwonego przycisku z symbolem X usuwa wszystkie przeterminowane pliki. Można także przejrzeć wszystkie pliki załadowane na serwer, a następnie usunąć część z nich. Ta opcja jest przydatna także w sytuacji, gdy chcemy utworzyć nową wiadomość e-mail z odsyłaczem do pliku już znajdującego się na serwerze.

FileChute działa praktycznie bezproblemowo z kontem .Mac. Użycie serwera WebDAV lub FTP może być bardziej skomplikowane ze względu na sposób obsługi ścieżek plików. Oznacza to, że może być konieczna ręczna modyfikacja adresów URL tworzonych przez program. W systemie OS X dostępny jest wbudowany serwer FTP, ale użycie go z programem FileChute nie jest łatwe, szczególnie jeśli komputer znajduje się za firewallem lub routerem, bądź jeśli jego adres IP często się zmienia.

Monitorowanie statusu baterii

UnPlugged 1.7

Taka sytuacja zdarzyła się chyba każdemu posiadaczowi laptopa. Użytkownik podłącza Macintosha do zasilacza i rozpoczyna pracę, będąc pewnym, że bateria komputera ładuje się. Po kilku godzinach odłącza zasilacz, aby pracować bezprzewodowo i nagle okazuje się, że bateria jest rozładowana. Najczęstszą przyczyną tego jest niepoprawne podłączenie wtyczki lub przypadkowe pociągnięcie kabla zasilającego.

Apple przez długie lata próbował rozwiązać ten problem, wyposażając zasilacze w kontrolki. Kolor bursztynowy oznacza, że trwa ładowanie baterii, natomiast kolor zielony wskazuje, że bateria jest naładowana, ale ciągle podłączony jest zasilacz. Również w pasku menu OS-a X wyświetlany jest wskaźnik stanu baterii. Wielu użytkowników nie zwraca jednak uwagi na takie drobiazgi, gdyż urządzenia są obecnie wyposażone w ogromną liczbę kontrolek i światełek.

Rozwiązaniem tego problemu jest narzędzie UnPlugged 1.7 (4 myszy; dobrowolna płatność;http://www.briksoftware.com ), które wyświetla powiadomienie o każdej zmianie stanu ładowania komputera przenośnego. Jeśli zasilacz zostanie podłączony prawidłowo, na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat, podobnie jak w przypadku przypadkowego odłączenia wtyczki. Dużą zaletą tego programu jest minimalne wykorzystanie pamięci i zasobów procesora.

Zawsze na bieżąco

Narzędzie UnPlugged informuje o każdej zmianie stanu zasilania komputera przenośnego

Czyszczenie woluminów Windows

BlueHarvest 1.1

System Mac OS X umożliwia łączenie z serwerami i udziałami Windows. Niestety, wielu administratorów sieci narzeka, że Macintosh nie jest najlepszym sąsiadem w otoczeniu sieciowym. Każda próba dostępu do udziału Windows lub woluminu NFS powoduje pozostawienie plików .DS_Store, które są przydatne i niewidoczne dla systemu OS X, ale bezużyteczne i w pełni widoczne dla użytkowników Windows. Ponadto próba skopiowania plików z zasobem typu fork na inny wolumin powoduje skopiowanie tego zasobu jako dodatkowego pliku.

Osoby często korzystające z serwerów i udziałów Windows mogą skorzystać z narzędzia BlueHarvest 1.1 (4 myszy; 10 USD;http://www.zeroonetwenty.com ), które działa jako panel preferencji systemowych i zapewnia wiele opcji pozwalających zachować czystość serwerów sieciowych. Po pierwsze, BlueHarvest zapobiega tworzeniu plików .DS_Store (a dokładniej kasuje je natychmiast po ich utworzeniu). Możliwe jest także określenie katalogów, w których takie pliki są dozwolone.

Inną przydatną opcją jest automatyczne usuwanie zasobów typu fork z plików kopiowanych na komputery inne niż Macintosh. BlueHarvest umożliwia ograniczenie tej funkcji do określonych typów plików, takich jak .txt, .mp3, .html i większość plików obrazów, które nie przechowują ważnych informacji w zasobach typu fork. Program pozwala także na pozbycie się innych śmieci pozostawianych przez Mac OS-a X. Dotyczy to m.in. plików .Trashes, .Spotlight-V100 i .VolumeIcon.icns.

<hr>

Narzędzia w pasku menu

Wiele osób zapomina, że prawa strona systemowego paska menu zapewnia wygodny dostęp do wielu ustawień. Można dodawać nawet własne narzędzia, które zapewniają dodatkowe funkcje. Poniżej przedstawiam kilka moich ulubionych programów tego typu.

Wyszukiwanie otwartej sieci Wi-Fi

Narzędzie coconutWiFi 1.2 (3m5 myszy; dobrowolna płatność;http://www.coconut-flavour.com ) dodaje do paska menu niewielki symbol, który informuje o liczbie dostępnych sieci bezprzewodowych i ich stanie. Kliknięcie ikony powoduje wyświetlenie wszystkich znalezionych sieci oraz ich stanu (otwarty lub zamknięty). Niestety, nie jest możliwe użycie menu coconutWiFi do przełączania sieci. Do tego zadania należy wykorzystać menu stanu AirPorta.

Stan klawisza CapsLock

Nie wszystkie klawiatury są wyposażone w kontrolkę informującą o naciśnięciu klawisza CapsLock. W takim przypadku można skorzystać z darmowego narzędzia Caps Warn 2.1 (3,5 myszy; darmowe;http://www.thewoodwards.us ), które wyświetla odpowiedni wskaźnik na pasku menu, a także wyświetla powiadomienie na ekranie. Program Caps Warn może także używać lewej strony paska menu do wskazywania stanu klawisz CapsLock, Shift, Control, Option i jabłko, dzięki czemu zawsze wiadomo, który klawisz został naciśnięty.

Lista otwartych okien

Program WindowFinder 1.4 (4 myszy; 10 USD;http://keakaj.com ) dodaje do paska menu nowe menu z listą wszystkich otwartych okien we wszystkich aplikacjach. Wybranie okna z menu powoduje przełączenie do odpowiedniej aplikacji. Możliwe jest wykluczenie niektórych programów, a także określenie wielkości ikon aplikacji w menu. To narzędzie będzie szczególnie przydatne dla osób, które pracują z dużą liczbą programów na niewielkim monitorze.

<hr>