Macromedia Authorware Web Player 6

Macromedia zaprezentowała Authorware Web Player 6, nową wersję odtwarzacza pozwalającego użytkownikom Mac OS X przeglądać online aplikacje stworzone w Macromedia Authorware.

Macromedia określa aplikację Authorware jako 'multimedialne narzędzie autorskie do elektronicznej nauki', bowiem program opracowany został z myślą o tworzeniu i elektronicznej publikacji sieciowych kursów warsztatowych, lekcji czy wszelkiego rodzaju symulacji z wykorzystaniem multimedialnych narzędzi - włącznie z Macromedia Shockwave, Apple QuickTime czy MP3. I choć środowisko autorskie Authorware opracowane zostało dla Windows PC, to odtwarzacz Authorware Web Player 6 umożliwia użytkownikom Macintoshy przeglądanie aplikacji Authorware online, bez potrzeby korzystania z komputera PC. Nowa wersja odtwarzacza obsługuje także wszystkie nowe opcje wprowadzone w Authorware 6.

http://www.macromedia.com/software/authorware/productinfo/webplayer


Zobacz również