Macromedia na Javie

Koncern Macromedia planuje przybliżyć format Flash deweloperom aplikacji internetowych pracującym na platformie Java, kierując do nich produkt o nazwie Flex.

Macromedia Flex (robocza nazwa: Royale) będzie kombinacją oprogramowania serwerowego z zestawem podręczników oraz narzędzi do tworzenia komponentów w formacie Flash, przeznaczoną dla programistów aplikacji internetowych. Umożliwi on projektantom wykorzystującym do pracy platformę Sun Microsystems Java 2 Enterprise Edition (J2EE) skorzystanie ze środowiska do tworzenia atrakcyjnych i łatwych w nawigacji interfejsów do aplikacji, które tworzą. Nacisk zostanie w tym przypadku położony raczej na wykorzystanie tekstowych narzędzi do projektowania. Język deklaracyjny Flexa został skonstruowany w oparciu o metajęzyk XML i wykorzystuje w swojej pracy kaskadowe arkusze stylów CSS oraz format SVG (Scalable Vector Graphics). Jak podkreślają przedstawiciele Macromedii, czynnikiem ograniczającym wykorzystywanie Flasha był do tej pory brak podobnego rozwiązania przeznaczonego właśnie dla programistów aplikacji internetowych.

Według przewidywań, Macromedia Flex ujrzy światło dzienne w pierwszej połowie 2004 roku. Pierwsza wersja będzie pracowała z serwerami J2EE. W późniejszym okresie powinna się pojawić również edycja obsługująca platformę Microsoft .NET. Wśród firm wspierających inicjatywę Macromedii znalazł się IBM, który promuje Flexa i zamierza dołączyć go do swojego oprogramowania WebSphere. Na tym etapie nie są jeszcze znane szczegóły dotyczące cen.


Zobacz również