Macromedia wprowadza Flexa

Nowy produkt serwerowy, którego zadaniem jest rozszerzenie możliwości wykorzystania technologii Flash w sieciowych aplikacjach - Flex - ujrzał dziś światło dzienne, dzięki firmie Macromedia.

Flex (wcześniej produkt o nazwie kodowej 'Royale'), pozwoli developerom na tworzenie skryptów w takich językach, jak Java, czy .NET i wykorzystywanie ich w sieciowych aplikacjach. Flex dokona ich przekonwertowania na specjalny dialekt metajęzyka XML i pozwoli na ich odtwarzanie przy pomocy tradycyjnego odtwarzacza Flash Player. Co warte podkreślenia, Flex współpracuje z serwerowymi aplikacjami Javy: IBM WebSphere, BEA WebLogic oraz Apache Tomcat.

Zadaniem Flexa jest umożliwienie projektantom aplikacji internetowych korzystania z Flasha, bez potrzeby poznawania wyposażonego w listwę czasową interfejsu produktów Macromedii, który jest bardziej przyswajalny dla osób zajmujących się projektem od strony graficznej. Pozwala to na wykorzystanie istniejących już narzędzi do tworzenia sieciowych aplikacji.

Co prawda Macromedia pracuje już nad zestawem własnych narzędzi developerskich o nazwie kodowej 'Brady', opartych na Fleksie, jednak przedstawiciele firmy przewidują, iż większość specjalistów pozostanie przy swoich skryptowych rozwiązaniach, do których są już przyzwyczajeni.