Made in Poland - polskie marki w Europie

Marka nie tylko skraca czas potrzebny konsumentom i firmom na podjęcie decyzji zakupowych, ale również ogranicza ryzyko ich decyzji.


Marka nie tylko skraca czas potrzebny konsumentom i firmom na podjęcie decyzji zakupowych, ale również ogranicza ryzyko ich decyzji.

Kapitał marki, który powstaje na bazie zaufania, jakim użytkownicy obdarzają produkty bądź usługi markowe danego przedsiębiorstwa, tworzy relację pomiędzy produktem a jego użytkownikiem. Według opinii Sharyn Rundle Thiel, Dyrektora Krajowego Instytutu Marketingu z Sydney, siła marki znajduje swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w wycenie przedsiębiorstw przez potencjalnych inwestorów. Firmy o znanych lub szybko rozwijających się markach osiągają średnio od 15-20% wyższą wycenę giełdową, a inwestorzy są skłonni zapłacić kwotę pięciokrotnie przekraczającą wartość księgową tych firm w przypadku transakcji przejęcia. W przypadku rynku polskiego firmy, które uznały, że budowanie trwałych relacji z klientami jest dobrą inwestycją w marki ich produktów, odnoszą sukces m.in. dlatego, że ich strategia marketingowa opiera się na realizacji obietnicy dodatkowych korzyści, jakie oferują potencjalnym konsumentom poprzez swoje produkty lub usługi.

Marka - towar ceniony w Europie

Silna marka jest tym, czego docelowi klienci oczekują, a to z kolei ma wpływ na efektywność działania danej firmy oraz sprzyja procesowi kreowania przez nią nowych produktów lub marek. Jedną z najbardziej perspektywicznych polskich marek o silnym potencjale rozwoju jest Polski Biznes System Informacji Branżowej w Unii Europejskiej, który oprócz kompendium wiedzy o polskich markach oferuje również wszystkim klientom różne aktywne formy prezentacji i promocji swoich marek w najważniejszych międzynarodowych instytucjach wspierających biznes. Jest to szczególnie istotne w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, gdzie, wraz ze wzrostem zamożności polskiego społeczeństwa oraz napływem nowych inwestycji, fachowa informacja o polskich markach będzie coraz bardziej poszukiwana ze względu na fakt, że marka nie tylko skraca czas potrzebny konsumentom i firmom na podjęcie decyzji zakupowych, ale również ogranicza ryzyko ich decyzji.

Postępująca globalizacja, a także poszukiwanie przez firmy międzynarodowe możliwości inwestycji oraz zakupu polskich marek może mieć ogromny wpływ na sukces nie tylko marki Polski Biznes, ale także wielu innych polskich przedsiębiorstw uczestniczących w jej budowaniu. Wyzwanie, jakie rzuciła rynkowi spółka Biznes Serwis w postaci Kampanii Polski Biznes w Unii Europejskiej, spotyka się z dużym zrozumieniem wśród polskich firm pragnących zaistnieć na rynku europejskim. Jest to też bardzo dobry przykład na tzw. ,,parasol marki' polegający na tym, że wszystkie polskie firmy, które znajdą się w systemie pomimo różnic w profilu swojej działalności, będą otoczone jedną marką, a koszty budowania marki będą podzielone pomiędzy wszystkich uczestników.

Korzyści z parasola

Według badań i opinii Instytutu Marketingu, korzyści z parasola marki są szczególnie istotne w przypadku ekspansji marki na rynki międzynarodowe i związane jest to z szeroko zakrojoną kampanią. W przypadku Polskiego Biznesu w Unii Europejskiej zostało to szczegółowo dopracowane z ponad 1000 zagranicznych instytucji wspierających biznes. Można tu mówić o sukcesie na podobną skalę jak w przypadku sukcesu marki Flandrii na arenie międzynarodowej. Ten niewielki obszar Belgii zbudował sobie silną pozycję na arenie międzynarodowej głównie poprzez działania na rzecz budowy marki Flandrii. Według statystyk belgijskiego Instytutu Eksportu, firmy, które skorzystały ze wsparcia Export Flandria w budowaniu swoich marek poza granicami Belgii, odniosły sukces, a Flandria zajmuje 3 miejsce na świecie po Wielkiej Brytanii i Hong Kongu w dochodach z eksportu na jednego mieszkańca. Ponieważ koncepcja działania Polskiego Biznesu w UE oparta została na wieloletnich badaniach i doświadczeniach wynikających m.in. ze współpracy z Eksport Flandria w Polsce, można się spodziewać, że to przedsięwzięcie stanowić będzie wzorzec do naśladowania przy promocji polskich firm za granicą.

Przykład Flandrii

Rezultaty całej kampanii mogą być porównywalne z bardzo dobrymi wynikami, jakie osiąga na rynku polskim Export Flandria poprzez aktywne wspieranie w budowaniu marek belgijskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Według sekretarza handlowego Flandrii Barbary Libera Cabaj, firma Unilin Flooring oraz Democo zbudowały swoją silną markę na rynku polskim dzięki kombinacji trzech elementów tworzących dobrą markę tzn.: dobrego produktu, wyróżniającej tożsamości oraz wartości dodatkowych. Firma Unilin produkująca panele podłogowe pod marką ,,Quick Step' opracowała do perfekcji budowę świadomości marki swojego produktu poprzez zwrócenie uwagi na jego wysokie zalety użytkowe i rozbudzenie skojarzeń klientów z unikatowym charakterem wzornictwa, do złudzenia przypominającego naturalne drewno. Swój kapitał marka "Quick step" zbudowała dzięki zrozumieniu nowych koncepcji marketingowych, w myśl których konsumenci nie kupują produktu, ale rozwiązania swoich problemów.

Jako pierwsza na świecie, firma Uniclic Flooring wprowadziła system Uniclic, umożliwiający montaż podłogi bez kleju, a także demontaż deski i jej ponowny montaż. W 2003 r. wprowadziła drugi system uniclic in out, który umożliwia demontaż uszkodzonej deski ze środka pomieszczenia bez konieczności demontażu całej podłogi, czyniąc tym samym z ciężkiej podłogi dziecinnie prostą układankę, którą zawsze można złożyć i rozłożyć. Budowanie świadomości marki Quick jest również dopasowane do charakteru grupy docelowej, co w przypadku mężczyzn odbywa się głównie poprzez sponsoring grupy kolarskiej Quick Step Davitamon oraz jej czołowego polskiego kolarza Piotra Wadeckiego.

Również ważną cechą marki jest osobowość odzwierciedlająca jej charakter. W przypadku firmy Democo, która zbudowała swą markę od zera, postawiono na profesjonalizm działania oraz zapewnienie najwyższej jakości usług nie tylko budowlanych, ale związanych także z pomocą klientowi polskiemu w uzyskaniu finansowania z belgijskich funduszy wpierających rozwój gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma zrealizowała szereg kompleksowych projektów budowlanych, m.in. dla Philips Matsushita Battery Poland, Scala Plastics oraz Viessmann, a jej skuteczność wygrywania przetargów budowlanych wynosi ponad 50%. Bardzo dobre relacje z klientami oraz ich zadowolenie powodują, że klienci wciąż wracają do firmy z nowymi projektami inwestycyjnymi do realizacji, i to nawet w dobie ograniczenia przez zagraniczne koncerny swoich planów inwestycyjnych. Wszystkie powyżej przedstawione firmy kierowały się w procesie budowania swoich marek analizą wspólnych wartości, która została zdefiniowana przez firmę McKinsey & Company jako diagram 7S.