Magenta II MultiMedia Tools

Program jest tzw. narzędziem autorskim do tworzenia multimedialnych prezentacji w środowisku Windows.

Zawiera kreatory kodu, dziesiątki gotowych komponentów, obsługuje podstawowe formaty graficzne i multimedialne oraz protokoły internetowe. Prezentacje można umieszczać w Internecie - ich oglądanie wymaga zainstalowania niewielkiego komponentu ActiveX. Program jest dostępny w wersji komercyjnej (99 dolarów) oraz bezpłatnej do użytku niekomercyjnego.

Informacje:

http://www.magentammt.com