Magnetyczy MRAM na horyzoncie

Inżynierowie koncernu IBM pracują nad skonstruowaniem pamięci magnetycznych MRAM (Magnetic Random Access Memory), które mają szansę zrewolucjonizować rynek komputerów PC.

Inżynierowie koncernu IBM pracują nad skonstruowaniem pamięci magnetycznych MRAM (Magnetic Random Access Memory), które mają szansę zrewolucjonizować rynek komputerów PC. Według Jane Namioka, kierownika ds. kontaktów z prasą azjatyckiego oddziału IBM: "Opracowanie nowego rodzaju pamięci przez IBM może zaowocować stworzeniem nowego standardu na rynku pamięci, który zastąpi większość modułów typu flash, DRAM (dynamiczny RAM) oraz SRAM (statyczny RAM)".

Znane z pamięci DRAM komórki przechowujące dane, w MRAM mają być zastąpione warstwą magnetyczną. Zamiast zapełniać komórki pamięci pod wpływem energii elektrycznej (tak jak w DRAM), kości MRAM przechowywałyby dane dzięki namagnesowaniu warstwy magnetycznej. Jedną z głównych zalet pamięci MRAM jest to, że w odróżnieniu od DRAM jest ona stała i zgromadzone w niej dane nie znikają w przypadku zaniku napięcia elektrycznego (tak dzieje się w przypadku modułów DRAM). Naukowcy przewidują, że początkowo MRAM miałby się pojawić jako kość o pojemności 64 KB.

Występowanie właściwości magnetycznych zamiast elektrycznych oznacza również, że MRAM nie musiałby być czasowo odświeżany podczas uruchamiania komputera. Cecha ta pozwoli na natychmiastowe uruchamianie urządzeń wyposażonych w MRAM. Kolejną zaletą MRAM może być znaczne zredukowanie zapotrzebowania pamięci na energię elektryczną. Dzieje się tak dlatego że pamięci te nie muszą być tak jak moduły SRAM i DRAM stale zasilane prądem.

IBM liczy, że w przypadku pozytywnego zakończenia prac nad konstrukcją MRAM, pamięci te jako pierwsze znalazłyby zastosowanie w urządzeniach przenośnych, produktach dla komunikacji bezprzewodowej oraz serwerach.


Zobacz również