Majowy optymizm konsumentów

W maju wskaźnik optymizmu konsumentów WOK mierzony przez Ipsos-Demoskop zyskał prawie 7 pkt. i notowany jest obecnie na poziomie 77,39 pkt. Indeksy składowe WOK powróciły do notowań z początku br.

Tak duży wzrost optymizmu polskich konsumentów zawdzięczamy głównie poprawie ocen sytuacji gospodarczej w kraju. Wskaźnik klimatu gospodarczego przyjmuje obecnie wartość 63,83 pkt., co oznacza ponad 11 punktowy wzrost w stosunku do notowania kwietniowego. Majowy wzrost optymizmu, według badaczy Ipsos-Demoskop należy też wiązać z perspektywą wejścia Polski do Unii Europejskiej i zbliżającego się referendum. W maju wskaźnik oczekiwań, uwzględniający oceny przyszłej sytuacji gospodarczej w kraju i własnych gospodarstw domowych, wzrósł o 8 pkt. do 86,8pkt.

Do notowań z początku roku wrócił także inny budujący WOK indeks - skłonności do zakupów, który zyskał 3,76 pkt. i notowany jest na poziomie 86,7 pkt. W maju o 6 punktów proc. zwiększył się odsetek respondentów, których zdaniem mamy obecnie dobry okres na kupowanie dóbr trwałego użytku (wskaźnik bieżący zakupów notowany jest obecnie na poziomie 56,8 pkt).

Comiesięczne notowanie WOK powstaje na podstawie odpowiedzi respondentów w wieku powyżej 15 lat na pięć pytań; próbka w maju wynosiła 1000 osób, błąd na poziomie ufności 0,95 zatem +/- 3,2%.


Zobacz również