Makroekonomiczny Nobel

Laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii zostali Amerykanin Edward C. Prescott oraz Norweg Finn E. Kydland.

Naukowcy otrzymali nagrodę za wkład w badanie dynamiki zjawisk makroekonomicznych, takich jak trwałość polityki ekonomicznej oraz sił wpływających na cykle w biznesie. Ich badania były wykorzystywane m.in. przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, są istotne dla kształtowania polityki monetarnej i fiskalnej państw.


Zobacz również