Mała kropla drąży skałę

Warszawski Softlab jest kolejną firmą, która uzyskała od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) akredytację na świadczenie usług w ramach programu "Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw". W ramach programu małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na pokrycie do 60% kosztów realizowanych projektów - takich dotacji przyznano dotąd ponad 200, jednak program wkrótce dobiega końca.

Środki na ten cel pochodzą z funduszu PHARE (7 mln EUR) i budżetu państwa (2,33 mln EUR). Przyznawane dotacje są nie mniejsze niż 1,5 tys. EUR i nie większe niż 10 tys. EUR, przy czym nie mogą przekroczyć 60% wartości kwalifikowanych kosztów netto poniesionych w związku z realizacją projektu. Dotacje są przyznawane MSP bezpośrednio przez PARP.

PARP przyznał dotychczas akredytację 66 podmiotom w zakresie oceny technologii stosowanych przez przedsiębiorcę (beneficjenta dotacji), 89 akredytacji w zakresie przygotowania do wdrożenia "rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii", 101 w zakresie wdrożenia pozyskanych technologii i 64 na wdrożenia "własnych rozwiązań technologicznych przedsiębiorcy". Niektóre firmy posiadają akredytacje we wszystkich lub kilku wymienionych zakresach, np. wspomniany na początku Softlab (producent oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem) - w zakresie usług doradczych i wdrożeniowych.

Tymczasem jednak działalność projektu dobiega końca: zgłoszone podania o dotacje powinny dotyczyć prac, których wykonanie zakończy się do 30 czerwca br. (przy czym muszą być realizowane na terenie Polski i przez spółki akredytowane przy PARP - od tej ostatniej zasady są wyjątki). Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do 5 marca 2003 roku, procedura rozpatrywania wniosku trwa 38 dni kalendarzowych. W ramach projektu można złożyć więcej niż jeden wniosek na jeden podmiot.

Warto podkreślić, że od lipca ub. roku, od początku istnienia projektu przyznano już ponad 200 dotacji. Ich liczba rosła stopniowo: w lipcu ub. r. przyznano 11 dotacji, w sierpniu 31, we wrześniu 21, w październiku 61, w listopadzie - 27. W grudniu ub. roku przyznano w sumie 55 dotacji, przy czym 21 z nich opiewało na najwyższą kwotę - 10 tys. EUR.

Niezbędne informacje o procedurach i formularze zamieszczone są na stronach PARP (http://www.parp.gov.pl/dotacjephare4.php ).