Mała księgowość

Ukazała się nowa wersja programu LeftHand Mała Księgowość, aplikacji dla systemów MS Windows i Linux, umożliwiającej komputerowe prowadzenie książki przychodów i rozchodów.

Program pozwala m.in. na wystawianie faktur sprzedaży, amortyzacje środków trwałych, rozrachunki z kontrahentami, czy dokonywanie remanentów towarów handlowych.

W najnowszej wersji 2.3.0 dodano możliwość wystawiania faktur korygujących, rozbudowano moduł kontaktów, poprawiono obsługę kopii zapasowych, ulepszono interfejs użytkownika modułu CRM, a także usunięto błędy zgłoszone w poprzedniej wersji.

Więcej informacji

http://www.lefthand.com.pl/


Zobacz również