"Malarz formatów" w Quarku

Firma Badia Software udostępniła narzędzie o nazwie Badia Duplica XT 2.0, pozwalające użytkownikom programu QuarkXPress na kopiowanie parametrów tekstu, akapitów, itp. i "nakładanie" ich w innym fragmencie dokumentu.

Duplica umożliwia kopiowanie atrybutów fontów, akapitów, grafiki, ramek, linii i całych stron, a następnie wygodne aplikowanie ich do innego, niesformatowanego jeszcze fragmentu tekstu lub obiektu w sposób podobny do znanego z programu Microsoft Word "Malarza formatów". Kopiowanych może być nawet do 80 różnych atrybutów.

Duplica XT 2.0 kosztuje ok. 50 USD i współpracuje jedynie z QuarkXpressem w wersji 5.0, pracującym pod kontrolą systemu Mac OS 8.5 lub nowszego.

Więcej informacji:

http://www.badiaxt.com