Małe banki dużych możliwości

Kiedy małe banki popadają w kłopoty, w większym stopniu tracą na tym małe firmy, niż duże.

Według raportu Biura Rzecznika Małych Firm przy rządzie federalnym (Office of Advocacy przy U.S. Small Business Administration - SBA) mniejsze amerykańskie firmy w bardziej podatne są na niekorzystne efekty kłopotów niedużych banków. Tradycyjnie bowiem małe firmy korzystają z usług lokalnych banków. Co ciekawe badanie dowiodło przy tym, że małe banki mają największy wpływ na poziom zatrudnienia - wpływ ten jest według wyliczeń SBA około 3-krotnie większy niż w przypadku dużych banków.

Raport potwierdza ponadto powszechną wiedzę, że wyższe stopy procentowe przyczyniają się do spadku liczby i wielkości pożyczek, i pośrednio do ogólnie słabszego wzrostu, obniżenia zatrudnienia i płac - w firmach wszystkich kalibrów.

Jednocześnie autorzy raportu dowodzą, jak wzrost liczby gwarantowanych przez biuro SBA pożyczek wpłynął na poprawę sytuacji w sektorze MSP. Tym samym w czasach kryzysu to niezależne przedstawicielstwo małych i średnich podmiotów przy amerykańskim rządzie federalnym jawi się jako czynnik stabilizujący w skali makro.